Koken voor en met daklozen van Zienn

Leeuwarden - Meerdere bedrijven en organisaties hebben op donderdag 7 juni van 16.30 tot 19.30 uur meegedaan aan een kooksessie voor en met daklozen van Zienn. De organisatie was in handen van Swoeng.

Bedrijven staan steeds meer open om vrijwilligerswerk onder werktijd te faciliteren, zo nemen ze de medewerkers mee in hun MVO-beleid. Medewerkers komen op deze manier in contact met een groep uit de samenleving waarmee normaliter niet zo snel spontaan een verbinding ontstaat en andere vaardigheden worden aangesproken. Vrijwilligerswerk wordt als teamuitje ingezet, hiermee wordt ingespeeld op een hedendaagse tendens waarbij de behoefte aan betekenis en zingeving steeds belangrijker wordt. Medewerkers worden gelukkiger van goed doen voor een ander en men krijgt een verrijkend inzicht in andere groepen van de samenleving. Niet voor niets wordt de nieuwe economische fase waarin we ons bevinden ‘de Betekeniseconomie’ genoemd. 

Kooksessie en dialoog
De daklozen hielpen mee om de verschillende gerechten te bereiden. Het belangrijkste element van dit samenzijn was het creëren van verbinding, de dialoog stond dan ook centraal. Carla Boonstra, eigenares van Swoeng, leidde de dialoog, zodat een ieder aan bod kwam die hiervoor open stond en er oprecht naar elkaar geluisterd werd. Niet voor niets is gekozen voor een kooksessie, omdat koken en met elkaar eten sowieso voor verbinding zorgt. Voorafgaand aan het eten werd plenair met elkaar besproken wat het inhoudt om dakloos te zijn. 

Deelnemende bedrijven en organisaties:
Gemeente Leeuwarden, Provinsje Fryslân, Scrum.frl, Merk Fryslân, NHL-Stenden, Nonverbaaltje en Met Caracter.

Over Swoeng
Swoeng is een Communicatie-Marketing-Organisatie bureau en verbindt met maatschappelijke meerwaarde. Swoeng adviseert en lost Marketing-Communicatie vraagstukken op door onder meer maatschappelijke meerwaarde te leveren. Als een organisatie zich niet alleen op de externe omgeving richt, maar haar medewerkers in dit proces wil meenemen dan kan een MVO-teamuitje worden georganiseerd. Aan deze uitjes zit een sociaal-maatschappelijk of een natuurlijk element gekoppeld.
Meer info: met-swoeng.nl