Groep 8 obs Wynwizer twee keer kampioen in één week

Leeuwarden - Obs Wynwizer beleefde twee historische momenten binnen één week. Op zaterdag 2 juni werden de leerlingen van groep 8a kampioen op het Schoolvoetbaltoernooi in Leeuwarden en woensdag 6 juni sleepte dezelfde groep de Saco Velt Bokaal in de wacht.

Dat obs Wynwizer over voetbal- en danstalenten beschikt, werd deze week heel goed duidelijk. Vooraf was er fanatiek geoefend en dat werd afgelopen week beloond met twee eerste plaatsen. Hiermee heeft de Wynwizer geschiedenis geschreven. Dit voorjaar wist het damesteam ook al een tweede prijs te behalen op het meisjesvoetbaltoernooi 2018.

Michel van der Pal, leerkracht van groep 8a, is erg trots op deze geweldige prestaties. ,,Ik vind het fantastisch hoe mijn kinderen het als groep hebben gedaan. Vooral na een intensieve beweegweek en een voetbaltoernooi was dit toch echt de kroon op al het werk dat we de afgelopen twee jaar hebben verzet.”

Huldiging
Maandag 4 juni werden de voetbalkampioenen aan het einde van de schooldag gehuldigd op het plein. Zij liepen door een erehaag, gevormd door alle leerlingen en leerkrachten van school. Op donderdag 7 juni gaven de danstalenten op het schoolplein een spetterende dans-act voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders. Dit was de Cha Cha Cha dans die Saco Velt en Rianne de Vries de kinderen hebben aangeleerd.

Obs Wynwizer
De Wynwizer is gevestigd in de wijk Zuiderburen en is onderdeel van Proloog, de onderwijsorganisatie voor het openbaar basisonderwijs in de gemeente Leeuwarden. Met 23 openbare basisscholen biedt Proloog onderwijs aan kinderen in Leeuwarden, Techum, Goutum, Wergea, Warten, Wirdum, Grou, Jirnsum, Reduzum en Lekkum.