Te voet door leefgebied otter op het Wikelslân

Eernewoude - It Fryske Gea organiseert op zondag 17 juni van 14.00 tot 16.00 uur een prachtige wandeling door de natuur onder leiding van excursieleidster Janneke Slump.

Met aandacht voor de otter, die sinds enkele jaren in Nationaal Park de Alde Feanen leeft, wordt op pad gegaan. 

Ben jij nieuwsgierig naar dat geheimzinnige diertje dat er zo aaibaar uitziet, maar supergoed is in verstoppertje? We hebben het over niemand minder dan de otter! Hij leeft vlakbij Earnewâld in één van de grootste laagveenmoerassen van Noordwest Europa. Dit gebied is gelegen in de driehoek van Drachten, Leeuwarden en Heerenveen.

Helaas kon de otter niet op eigen kracht naar dit gebied komen, daarom zijn ze in 2011 en 2012 uitgezet. Naar schatting leven hier nu twee tot drie paartjes. Het gebied bestaat grotendeels uit open water, daarentegen is It Wikelslân een hoogveenbos met moeras. Door de variatie van het bos, de rietvelden en het open water is het gebied erg aantrekkelijk voor veel verschillende planten en dieren. Tijdens deze wandelexcursie richten we ons vooral op de otter. Waarom leeft hij in dit gebied? Hoe weten wij dat er otters leven en hoeveel? Gids Janneke geeft antwoord!

Aanmelden kan tot uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/eropuit of 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis en niet-leden betalen €4,- (tot en met twaalf jaar €2,-).