Doorloper | Werkgroep Bloemenbuurt-Oldegalileën

Leeuwarden - Deze Doorloper staat in het teken van een groep zeer enthousiaste leden van diverse organisaties in de wijk Bloemenbuurt-Oldegalileën (BBOG), die elkaar ruim een jaar geleden gevonden hebben in een samenwerkingsverband.

Ons doel:
Er wordt veel georganiseerd door diverse groeperingen. Op het gebied van overleg en afstemming kan het een stuk beter en dat merken we nu al door met elkaar 'om tafel' te gaan. Wij gaan proberen het leef- en woonklimaat voor de wijkbewoners aangenamer te maken.

Ons motto:
Samen sta je sterker en…onbekend maakt onbemind.

We kunnen niet zonder:
De inzet van onze vrijwilligers.

We hebben helemaal niks met:
Mensen die vooral zichzelf het belangrijkst vinden.

Feestjes bouwen we als:
Er iets te vieren valt, zoals ons verhaal in Huis aan Huis.

Leeuwarden( 2018) is voor ons:
De uitgelezen kans om ons werk over het voetlicht te brengen.

Als wij de bazen van Leeuwarden waren, dan:
Zouden we initiatieven zoals wij die ontplooien niet alleen waarderen maar ook financieel steunen.

Als Cambuur wint, dan:
Schalt 't Woanskip over de wijk.

Wat ons als groep bindt:
De gemeenschappelijke zorg voor onze wijkbewoners.

We hopen met z’n allen door te gaan tot:
We op enig moment met een gerust hart ons 'stokje' door kunnen geven.

Wie er op de foto staan:
Voorste rij: Germa Kamsma (Sint Vitus Parochie), Pierrot Tundo (Netwerkcentrum Oud-Oost), Josefien Zijlstra (De Fontein), Anita Santinga (Wijkpanel) en Jos Bouwhuis (Sociaalwerker Wijkteam Oud-Oost). Op de achterste rij: Germen Van Eijs (De Fontein), Leo Stam (Wijkkrantje Oud-Oost), de gasten Daniel Appelo en Henk Deinum, Gerard de Boer (Identiteitscommissie Sint Jozef) en Sjoerd-Jelle Wiersma (Groene Apotheek. Op de foto ontbreken de vaste leden Sjonnie Spoelstra (Sint Jozef) en Agnes Brunsman (Palet).

Wilt u individueel of als groep meedoen aan deze rubriek? Mail dan naar redactie.hah@ndcmediagroep.nl of doe een belletje naar 0641954610.