Training voor vrouwen met minimuminkomen

Leeuwarden - Deze gratis eendaagse training wordt op dinsdag 3 juli aanstaande georganiseerd door FNV Vrouw in samenwerking met het OJO (Ontmoetingscentrum Jonge Ouders).

Na afloop van de training weten de deelnemers hoe ze hun eigen ervaringen deskundig in kunnen zetten. Hoe ze het beleid positief kunnen beïnvloeden en aanbevelingen kunnen doen op zowel lokaal als landelijk niveau.

De afgelopen jaren hebben vrouwen uit de achterban van FNV Vrouw tijdens diverse projecten rond armoedebeleid te kennen gegeven het van groot belang te vinden dat er meer wordt gedaan met hun ervaringen en kennis. Zij willen graag een actieve rol spelen om die kennis en ervaring voor het voetlicht te brengen bij beleidsmakers, politici en instellingen om de positie van vrouwen te verbeteren. ,,Er moeten beslissingen worden genomen samen met ons en niet over ons hoofd heen. Men moet vaker naar ons luisteren en zelf ervaren om te weten wat het is om rond te komen van een minimuminkomen.” Met het nieuwe BAVV project geeft FNV Vrouw hier gehoor aan!

Als het gaat om gemeentelijk beleid dan wordt beleid vaak door professionals gemaakt die hiervoor opgeleid zijn. De mensen waar het in het beleid om gaat, worden hier niet altijd bij betrokken. Maar juist deze mensen weten hoe het in de praktijk is, hoe het is om rond te moeten komen van een minimuminkomen. Zij zijn dé experts en kunnen van grote toegevoegde waarde zijn wanneer zij eigen ervaringen deskundig weten in te zetten voor een armoedebeleid dat beter aansluit op de praktijk. 

Wie kan deelnemen?
Vrouwen met een laag inkomen op of onder het minimum. Zowel werkende, zzp-ers als uitkeringsgerechtigde vrouwen kunnen zich opgeven voor de training. Maar ook gezinnen van migranten- en vluchtelingenvrouwen, alleenstaande en studerende moeders kunnen deelnemen.

Wat houdt de training in?
De training is gericht op wet- en regelgeving rond het armoedebeleid, netwerkopbouw, lobbyen en onderhandelen rond een gezamenlijk lobby- en actieplan. Na afloop van de training weten deelnemers hoe ze door hun eigen ervaringen het armoedebeleid, zowel op lokaal als landelijk niveau, op positieve wijze actief kunnen beïnvloeden om armoede onder vrouwen (en hun kinderen) tegen te gaan.

Trainingslocatie
De training vindt plaats op dinsdag 3 juli van 10.00-15.00 uur bij OJO, Marowijnestraat 14-18, Leeuwarden.

Kinderopvang mogelijk
Als bij aanmelding wordt doorgegeven voor hoeveel kinderen met welke leeftijd opvang nodig is, dan kun je gebruik maken van de opvang bij het OJO! 

Opgeven en informatie
Deelname aan de training, inclusief lunch, is gratis voor vrouwen met een minimuminkomen. Voor aanmelden of  meer informatie kan contact worden opgenomen met: Annemieke.dejong@fnvvrouw.nl of 020-5816398. Aanmelden kan via www.fnvvrouw.nl/blog/minimalunch-training-ervaringsdeskundigheid