Vlammenzee in oud Belastingkantoor Leeuwarden | Update

LEEUWARDEN - Het oude - leegstaande - kantoor van de Belastingdienst in Leeuwarden staat in brand.

Bij het pand aan de Tesselschadestraat 4 in Leeuwarden zijn veel voertuigen van de brandweer aanwezig om de grote brand te kunnen bestrijden.

De brand werd ontdekt door werklieden van Strukton die bij een naastgelegen pand aan de slag waren. 

In verband met de bluswerkzaamheden en rookontwikkeling zijn de volgende wegen afgesloten: Westersingel, Tesselschadestraat, Pier Panderstraat, Lange Marktstraat, Snekertrekweg en het Fonteinland. 

Update 12.45 uur:
De brandweer is nog bezig met het blussen van het pand. Blijf uit de rook en houd tot nader bericht ramen en deuren gesloten en doe mechanische ventilatie uit.

Update 13.30 uur:
Zojuist is het sein 'brand meester' gegeven. De brandweer zal nog enige tijd bezig zijn met bluswerkzaamheden.

Update 15.00 uur:
Alles is weer veilig. Ramen en deuren mogen weer open.