Leeuwarden wint open FK Jeu de Pelote

Easterlittens - Het partuur van Leeuwarden heeft de twintigste editie van het open Fries kampioenschap Jeu de Pelote gewonnen door Franeker in de finale met 10-6 te verslaan.

Het kampioenspartuur kende in de eerste omloop weinig moeite met Bolsward (8-2). In de tweede omloop werd Beetgum in een aantrekkelijke pot verslagen (7-4). De Leeuwarders rekenden in de halve finale met 8-5 af met titelverdediger Easterlittens. Het 'thuispartuur' was in 2017 nog de sterkste in de eindstrijd tegen Leeuwarden.

Aan het open FK Jeu de Pelote 2018 deden 28 teams mee. 24 daarvan speelden in de voorrondes. De eerste omloop bestond uit de twaalf winnaars van de voorrondes en de vier beste teams van vorig jaar (Easterlittens, Leeuwarden, Winsum en Easterein). Alle wedstrijden vonden plaats op het dorpsplein in Easterlittens.

Jeu de pelote
Het jeu de pelote is een vorm van kaatsen, die in België en Noord-Frankrijk veel wordt gespeeld. Het is evenals het Friese kaatsen een vorm van 'vrije veld' kaatsen. Het wordt 5 tegen 5 gespeeld (met teams die mogen wisselen) op stenen of asfalt op een lang smal veld van 72 meter lengte en een breedte van 7,5 meter aan de perkzijde tot 19 meter aan de opslagzijde. Kenmerkend voor het jeu de pelote is de opgooi van de bal en de opslag met dezelfde hand. Overleveren (ver opslaan over het gehele veld heen) wordt gewaardeerd met punten. De puntentelling is 15-30-40-spel (net als bij tennis). Elke speler slaat bij toerbeurt een spel op. Kaatsen kunnen ook ontstaan in het lange perk. Van de slagtechniek van de perkspelers wordt veel gevraagd, omdat het speelveld smal is. Traditioneel wordt het jeu de pelote veel beoefend in de federatie Littenseradiel, waar in de zomermaanden een wekelijkse competitie wordt afgewerkt voor mannen en sinds enkele jaren ook voor vrouwen. In Easterlittens is op het dorpsplein een officiële Jeu de Pelotebaan ingestraat. Ook in Franeker, Grou, Menaldum en Minnertsga liggen Jeu de Pelotebanen op asfalt. Door de jaren heen zijn er altijd veel contacten geweest tussen Belgische en Friese kaatsers. Meerdere malen hebben Belgen deelgenomen aan wedstrijden in Friesland. In de tachtigerer jaren van de vorige eeuw zijn er zelfs een aantal Friese spelers geweest, die in de Belgische competities hebben gespeeld zoals onder bijvoorbeeld Johannes Brandsma (bron: KNKB).