NHL Stenden stijgt in de Nationale Studenten Enquête

Leeuwarden - NHL Stenden Hogeschool blijft goed scoren, zo blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) die vandaag bekend zijn gemaakt.

Bijna 80% procent van de studenten bij NHL Stenden is tevreden of zeer tevreden over zijn of haar opleiding. Ze zouden de studie aan vrienden of familie aanraden. Op bijna alle thema’s die de NSE behandelt, laat NHL Stenden een lichte stijging zien ten opzichte van de resultaten van voorgaande jaren. ,,Wij zijn trots op de behaalde resultaten”, aldus Jan van Iersel, lid College van Bestuur NHL Stenden. ,,Een sterk begin van onze nieuwe hogeschool NHL Stenden.”

Nationale Studenten Enquête
De NSE is een landelijk onderzoek waarin jaarlijks honderdduizenden studenten hun mening geven over opleidingen aan hogescholen en universiteiten. De landelijke enquête wordt beschouwd als een zeer belangrijk kwaliteitsinstrument voor de hogeschool en haar opleidingen en vormt tevens een bron voor landelijke ranglijsten in bijvoorbeeld de Keuzegids Hbo en Elsevier. De resultaten zijn dit jaar een maand later dan gepland gepubliceerd in verband met de nieuwe privacywetgeving. De vragenlijst is onder de zittende NHL en Stenden studenten afgenomen.