Asieldier van de week bij De WisseI | Ibbeltje

Leeuwarden - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren. Het gaat dit keer om Ibbeltje, een vrij schuw konijn.

Omdat Ibbeltje (nog) vrij schuw is, is ze niet heel geschikt voor bij kleine kinderen. Veel liever verblijft ze in een buitenren dan binnen in een hokje en geniet volop om dan rond te rennen en gek te doen. Deze moet wel hoog afgerasterd zijn. Ibbeltje is wat zelfstandig en echt een konijn om op een afstandje van te genieten. Als u bijvoorbeeld een fijne konijnenbult heeft, of kunt genieten van een konijn in haar natuurlijke staat, dan is Ibbeltje helemaal het konijn voor u! Wie heeft dat mooie buitenverblijf voor Ibbeltje en waar ze kan leren samen te leven met andere konijnen?!

Mocht u interesse hebben in een van onze dieren dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 058-2664300. We zijn dagelijks bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur (behalve op zondag) en van 14.00 tot 17.00 uur (behalve op woensdag en zondag). Meer informatie op www.dierenopvangdewissel.nl. 

Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel.

De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, De Waadhoeke, Vlieland en Ameland.