Eerste succesvolle oversteek otter via otterpassage

LEEUWARDEN - Voor het eerst heeft een otter de oversteek gewaagd door de duiker onder de Groningerstraatweg tussen de Grote Wielen en de Kleine Wielen.

Tot voor kort durfden otters de lange oversteek door deze duiker niet te maken. Otterdeskundige Harrie Bosma had vorig jaar ontdekt dat otters wel regelmatig voor de duiker zaten, maar niet verder durfden.

Samen met de Buitendienst van de gemeente Leeuwarden is toen een loopplankconstructie aangebracht, waardoor de otters stukje bij beetje de duiker worden ingeleid en zo hopelijk zouden doorzwemmen naar de Kleine Wielen.

Recent ontdekte Bosma aan de hand van camerabeelden dat na een jaar de eerste oversteek is gelukt. Bij kortere oversteken gaat dat meestal sneller, weet Bosma. Otters kunnen ook via de ‘Hogebrug’ in de Groningerstraatweg en het Alddiel het gebied inkomen, maar moeten dan alsnog een weg oversteken.

Er leven ongeveer drie à vier otters in een groter gebied rond De Wielen. Het streven is een goede ecologische verbinding te creëren tussen de beide Natura 2000 gebieden Grote Wielen en Alde Feanen. Voor de otter is deze verbinding weer een beetje gemakkelijker en veiliger geworden.

De provincie heeft met It Fryske Gea vorig jaar gaas gespannen rond de Grote Wielen vanaf Oentsjerk tot Leeuwarden, zodat de otters niet meer de weg konden oversteken. Nabij Gytsjerk was al een passage gemaakt, maar de Groningerstraatweg vormde nog steeds een bottleneck om van de Grote Wielen naar de Kleine Wielen te komen. Met de ingebruikname van de duiker lijkt dit probleem verleden tijd.