Financiele steun voor minima bij energietransitie

LEEUWARDEN - Voor minima is het niet altijd mogelijk om in huis energiebesparende maatregelen te treffen. Een groep AOW'ers met een wat ruimere portemonnee biedt daarom de helpende hand voor de energiecoaches voor minima. Sinds kort ondersteunen ze dit traject van de gemeente Leeuwarden met gratis waterbesparende douchekoppen.

Energiecoach Klaas: ,,Initiatieven als deze zijn de perfecte aanvulling op ons project. Door de douchekoppen aan te bieden, zetten we een extra stap in het verlagen van de energierekening voor deze kwetsbare doelgroep. Daarnaast zijn waterbesparende douchekoppen met het oog op waterbesparing juist in droge zomers als deze een uitkomst.”

Diepte-investeringen

Het uitdelen van waterbesparende douchekoppen is de eerste concrete actie vanuit het fonds. In de nabije toekomst wil het fonds ook starten met het financieren van zonnepanelen en andere renderende, duurzame oplossingen.

De Leeuwarder aanpak met een energiecoach voor minima, inclusief gratis energiebesparende maatregelen, begint zo steeds meer haar vruchten af te werpen. Energiebesparing niet alleen als algemene doelstelling maar ook als concreet middel ter bestrijding van armoede. Zo wil Leeuwarden zorgen dat iedereen mee kan doen in de energietransitie.

Zonnestichting

Met de oprichting van Stichting ‘Zonnestichting’ wil initiatiefnemer Gideon Goudsmit een antwoord bieden voor de dreigende negatieve gevolgen van de energietransitie voor de minima. Door vanuit de stichting i.o. een fonds op te starten, wil de stichting de voor deze doelgroep vaak te kostbare energiebesparende maatregelen kunnen financieren.

Leeuwarden is hiervoor de eerste pilot. De samenwerking is mede ontstaan vanuit het netwerk van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân.

Meer informatie: slimwonen@leeuwarden.nl.