Leeuwarder jongeren betrokken bij lokale politiek

Leeuwarden - In het aankomend schooljaar komen jongeren op Leeuwarder scholen in een tour van tien projectdagen alles te weten over de lokale politiek. Hun politieke kennis en bewustwording wordt aangescherpt middels het project Tienskip, gestart door vier studenten die de Friese ‘tiener’ graag zijn stem geven in de ‘mienskip’. Voor het project ontvangen de initiatiefnemers 1.600 euro uit het Iepen Mienskipsfûns. De totale kosten zijn 4.000 euro.

Bovenbouwleerlingen van onder andere Piter Jelles Montessori en Piter Jelles Impulse worden in tien projectdagen aan het denken en aan het werk gezet op het gebied van burgerparticipatie, democratie en het belang van de eigen stem voor de directe leefomgeving. De jongerenpartijen van Leeuwarden, diverse jonge vrijwilligers, een team van experts, partijfracties en gemeenteraadsleden verlenen hieraan hun medewerking.

De opening van het projectjaar van Tienskip wordt nog aangekondigd. Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden zal daarbij de aftrap geven.

Meer informatie en het laatste nieuws is te vinden via de Facebook-pagina van het initiatief: www.facebook.com/Tienskip.

Iepen Mienskipsfûns

Het project Tienskip is één van de 31 projecten in de regio Noardwest Fryslân, die subsidie krijgt uit het IMF, dat inzet op de leefbaarheid van de regio.

Nieuwe aanvragen

Initiatiefrijke Friezen kunnen van 17 september tot en met 12 oktober 2018 weer subsidie aanvragen uit het IMF. Voorwaarde is een goed projectidee voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad. Kijk voor meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.