LTO Noord tevreden over verruiming beregeningstijden

Leeuwarden - Ook toestemming voor beregenen vanuit grondwaterbronnen gegeven

LTO Noord is tevreden over het besluit van Wetterskip Fryslân om de tijden te verruimen waarop beregening van akkerbouwgewassen mag plaatsvinden. De beregeningstijden zijn nu vastgesteld van 18.00 tot 10.00 uur.

,,Uiteraard hadden wij liever helemaal geen beregeningsverbod gehad, maar gezien de extreme omstandigheden heeft het waterschap besloten dat een gedeeltelijk verbod noodzakelijk blijft”, aldus Tineke de Vries, regiobestuurder LTO Noord regio Noord.

LTO Noord heeft het waterschap verzocht om de beregeningstijden te verruimen voor de gewassen die dat nodig hebben. Minstens zo belangrijk is de boer zelf. Dagen achtereen ’s nachts in de weer kan leiden tot oververmoeidheid en vergroot de kans op ongelukken.

Beregening vanuit de grondwaterbron mogelijk

LTO Noord is van mening dat het besluit om een beregeningsverbod in te stellen voor grondwaterbronnen onvoldoende onderbouwd was door het waterschap. LTO Noord is daarom tevreden met de keuze van het waterschap om beregenen vanuit diepe bronnen vrij te stellen.