‘Mijn verhaal vertellen is belangrijk’

Leeuwarden - Vluchten voor de oorlog in Syrië en bij nul beginnen in een vreemd land. Deze week vertelt Youssef el Ali (22) over zijn inzet voor het Discriminatie Meldpunt Tûmba.

In zijn Leeuwarder flatje kan hij er kort over zijn: ,,Natuurlijk was ik liever in Syrië gebleven, maar de oorlog liet me geen keuze’’, vertelt de jonge Youssef, die opgroeide in de ooit zo bruisende stad Aleppo. ,,Wilde ik een toekomst, dan moest ik daar weg. Als familie vluchtten we naar Turkije. Daar werden we opgevangen, maar zonder mogelijkheden. Waar moest ik heen met mijn ambities en toekomstdromen? Ik heb een goede opleiding en zou in Syrië geneeskunde gaan studeren.’’

Youssef nam na een jaar in Turkije het risico om verder Europa in te reizen. In zijn eentje; zijn zwangere vrouw bleef bij de familie. ,,Als ik niet ging vóór de baby kwam, had ik het nooit meer gedurfd’’, zegt hij achteraf. Hij beleefde een onzekere tocht van 21 dagen waarin hij weinig sliep, eindeloos moest lopen en aan de grillen van smokkelaars was overgeleverd. ,,Wie moet je vertrouwen? Zonder papieren ben je niemand. Je steekt water over, doorkruist landen, maar zonder een idee te hebben waar je terecht komt. Met geweld en doden op je pad als schrikbeeld.’’

De jonge Syriër kwam goed terecht in Nederland en nu vertelt hij zijn verhaal op scholen. ,,Het is belangrijk om mee te doen aan The Class of All Together van Tûmba. Nederlanders hebben geen idee hoe het is om vluchteling te zijn. Ze zien dat er huizen en geld voor ons wordt geregeld, maar ze zien niet wat we hebben meegemaakt. De problemen, de angst en de onzekerheid zijn onzichtbaar. Daarom vertel ik over de moeite die het kost om bij nul te beginnen. Een vreemde taal leren, ontdekken hoe het hier werkt, iets opbouwen terwijl je zoveel hebt verloren. Dat is overleven.’’

Youssef prijst zich gelukkig dat hij zijn vrouw en zoontje na een intensief traject in Leeuwarden kon verwelkomen. ,,Ik zag hem pas toen hij elf maanden was. Nu spreekt hij accentloos Nederlands, hij pikte het veel sneller op dan wij’’, lacht de ijverige student, die onze taal zelf ook al goed beheerst. ,,Na de zomer start ik in een schakeltraject op NHL Stenden, zodat ik daarna kan studeren. Intussen werk ik als vrijwilliger bij Tûmba, Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis om mijn taal verder te verbeteren en de Nederlandse cultuur te leren kennen.’’

Het verhaal van Youssef maakt altijd indruk in de klas en hij hoopt daarmee een verschil te maken voor vluchtelingen. ,,Ik ben blij en verdrietig tegelijk. Blij met de kansen die ik hier heb, verdrietig om de oorlog in mijn land en wat ik moest achterlaten. Dat verhaal blijf ik vertellen. Ik ben hier alleen terecht gekomen omdat ik wilde leven. En ja, dan is het een groot geluk dat we hier nu veilig zijn en een toekomst kunnen opbouwen.’’ 

Kijk voor meer informatie en het melden van discriminatie op www.tumba.nl

Tekst: Amber Boomsma