UWV: Friesland kende tijdelijke toename WW in zomervakantie

Regio - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in augustus toe. Vooral vanuit onderwijs en de uitzendsector kwamen meer mensen in de WW terecht omdat hun werk tijdelijk stopte tijdens de zomervakantie. In de meeste andere sectoren bleef de WW dalen.

Op de lange termijn daalt de WW sterk. Met een toename van de openstaande vacatures zorgt dit steeds vaker voor personeelstekorten.

Meer WW-uitkeringen in augustus
Eind augustus telde Friesland 10.849 WW-uitkeringen. Dat is 3,3% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in augustus toe met 130 uitkeringen (+1,2%). Tussen sectoren zijn grote verschillen in de WW-ontwikkeling. Zo nam de WW vanuit onderwijs en uitzendsector in augustus toe, terwijl in sectoren als zorg en welzijn, horeca, landbouw en bouw sprake was van een dalend aantal WW-uitkeringen. 

Personeelstekorten breiden zich uit
De lange termijn ontwikkeling van de WW laat nog steeds een sterk dalende lijn zien. Zo verstrekte UWV ten opzichte van een jaar geleden in Friesland 25,8% (3.764) minder WW-uitkeringen. Tegenover een kleiner aantal WW-uitkeringen staan steeds meer openstaande vacatures. Medio 2018 staan ruim 6.000 vacatures open, 27% meer dan vorig jaar. In de afgelopen twee jaar is de spanning op de arbeidsmarkt hierdoor flink toegenomen. Werkgevers in steeds meer sectoren ervaren personeelstekorten voor een steeds breder spectrum aan beroepen. In Friesland zijn vooral vacatures in ICT, techniek, zorg en horeca moeilijk vervulbaar.

Netwerkplein
WerkgeversServicepunt Fryslân en UWV organiseren op woensdag 3 oktober van 14.00 - 17.00 uur een NETWERKPLEIN. Het NETWERKPLEIN is de plaats waar werk en scholing samenkomen. Een plein waar werkzoekenden op zoek gaan naar werk en met uitzendbureaus en werkgevers kunnen netwerken. Ze kunnen zich oriënteren op scholing, beroepen en arbeidsmarkt door met scholingspartners en adviseurs van UWV in gesprek te gaan. Ook kan een voorlichting over Leren & Werken worden bezocht. De foyer van Schouwburg De Harmonie in Leeuwarden biedt veel ruimte en is centraal gelegen. Ben jij werkzoekend, kom dan naar het NETWERKPLEIN! Via de volgende link kunnen geïnteresseerden zich aanmelden: m18.mailplus.nl/wpFNNACw5kEC-1264-318000405-test-%7BencId%7D  

Wisselend beeld in Nederland
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind augustus uit op 278.119. Dat is 3,1% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 279.360. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk licht af met 0,4% (-1.240).  De provincies geven een wisseldend beeld. In de drie noordelijke provincies, in Overijssel en in Limburg nam de WW toe, terwijl de overige provincies een daling laten zien. Op jaarbasis neemt in heel Nederland de WW sterk af (-23%), maar het sterkst in Noord-Nederland.

Regionale verschillen

  • In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in augustus toe, maar het sterkst in Drenthe en Friesland. Ook de afname van ruim een kwart WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in Noord-Nederland voor. 
  • UWV verstrekte eind augustus in de provincie Groningen 9.427 WW-uitkeringen; 0,1% meer dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind augustus 28% lager dan vorig jaar. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in augustus toe met 1,5% naar 8.682. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 28,3%.