Ate Damstra halve eeuw secretaris Bonifatiuskerk

Leeuwarden - Ing. Ate K. Damstra (1939) heeft vijftig jaar lang als bestuurder gestreden voor het behoud van de St. Bonifatiuskerk (1884, Pierre Cuypers) voor de stad Leeuwarden. Op 29 september zal om 15.30 uur op feestelijke wijze afscheid van hem worden genomen in deze prachtige kerk.

Damstra zat van 1961–1969 in de jeugdgemeenteraad van Leeuwarden. Vanuit deze raad kwam het initiatief tot stand om in 1969 een Actiecomité tot behoud van de Bonifatiustoren op te richten. Ate Damstra maakte hier deel van uit. De toenmalige R.K. St. Bonifatiusparochie wilde de Bonifatiuskerk slopen wegens de hoge onderhoudskosten. Dit actiecomité, waar vele protestanten deel van uitmaakten, had als doel het gehele kerkcomplex te redden van de sloop. Op 21 oktober 1971 is het actiecomité omgezet in de Stichting Bonifatiustoren (StiBo). Ate Damstra werd secretaris van het bestuur en zal dat blijven tot najaar 2018. Daarbij opgeteld de jaren van het actiecomité, dan gaat het over een periode van maar liefst vijftig jaar. Op 18 april 1974 droeg de parochie de eigendom van kerk en pastorie over aan de stichting. De parochie huurt vervolgens (tot op heden) kerk en pastorie van de stichting voor een symbolisch bedrag.

Torenval
Op 2 januari 1976 blaast een orkaan de torenspits omver; in hetzelfde jaar krijgen kerk en pastorie de status van Rijksmonument. Na heel veel inspanningen van de stichting, met als drijvende kracht steeds Ate Damstra, wordt de toren in 1980 voorzien van een nieuwe spits. Ook in de jaren daarna hebben er vele zeer omvangrijke restauratieprojecten plaatsgevonden, waaronder restauratie van de door de orkaan beschadigde pastorie. Steeds was bij deze projecten Ate Damstra de spil: op zowel secretarieel, bouwkundig als financieel vlak. Tot op heden vinden er onder auspiciën van StiBo vele concerten plaats in de kerk; Damstra is daar organisatorisch bij betrokken. Ate Damstra heeft tijdens zijn secretariaat diverse boekjes en artikelen geschreven over de historische en bouwkundige aspecten van de kerk. Door zijn initiatieven vinden er nog steeds zomerrondleidingen plaats en is de kerk regelmatig opengesteld.