Gezonde Wijkmiddag Valeriuskwartier

Leeuwarden - Freerunning met Zardy de Haan, je eigen smoothie fietsen met MySmoothieFiets, afval opruimen met Omrin of zaadbommen maken met IVN Natuureducatie…kinderen hadden het afgelopen weekend genoeg te doen, terwijl hun ouders in gesprek gingen over verbeterplannen voor de wijk.

Het Bewonersplatform, BV sport, gemeente Leeuwarden, Nijha, Jantje Beton en IVN Natuureducatie zijn de afgelopen maanden met kinderen en volwassenen de wijk in geweest om te horen en te zien wat mooie plekken zijn en waar verbeteringen mogelijk zijn. De schetsen die daarvan zijn gemaakt hingen afgelopen zaterdag in de tent bij MFC Westenkwartier. De bewoners die langs kwamen waren positief over de plannen zoals het verplaatsen van de speelplek voor de kleinste kinderen, het plaatsen van buitensport-attributen en meer groen. De komende tijd worden de plannen definitief gemaakt en weer besproken met de wijkbewoners. Hopelijk kan dan snel de schop in de grond voor meer beweging, spelen en groen in Valeriuskwartier!

Wilt u meer informatie of heeft u goede ideeën? Neem dan contact op met Rikkie Hagen, gemeente Leeuwarden.