Grouster Dorpsbudget bekend bij slechts enkele instellingen

Grou - De bevolking van Grou is nog te weinig op de hoogte van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor initiatieven. Dat vindt de commissie Dorpsbudget als onderdeel van het Plaatselijk Belang Grou.

Slechts een klein groepje mensen, verenigingen en instellingen weten de subsidiepot wel te vinden. In 2017 werden ruim twintig initiatieven gesubsidieerd. 

Omdat de subsidie niet bedoeld is voor herhaalde activiteiten of het dichten van een begroting, is de commissie Dorpsbudget op zoek naar nieuwe initiatieven. Op die manier komt het geld ten goede aan een grotere groep inwoners van Grou. De commissie staat open voor nieuwe initiatieven uit straten, buurten of het hele dorp als ze maar aan de volgende voorwaarde voldoen:

• De plannen dienen een publiek belang.

• De plannen hebben draagvlak in de buurt.

• Het bestede geld komt ten goede aan de (een grote groep) bewoners.

• Het gaat om incidentele zaken. Daarmee wordt bedoeld dat er uit de investeringen geen verplichtingen voortvloeien.

• Besteding mag niet in strijd zijn met gemeentelijk beleid of wet- en regelgeving.

Meer informatie over subsidie uit het Dorpsbudget vind je op www.pbgrou.nl. De commissie zal eind van dit jaar weer vergaderen en de dan ingediende plannen ter beoordeling meenemen.