Re-integratiemarkt voor gedetineerden in gevangenis Leeuwarden

Leeuwarden - Een gevangenis is niet direct een plek waar je een markt verwacht, maar in de penitentiaire inrichting Leeuwarden staat dinsdag 16 oktober een heuse markt op de agenda. Die dag wordt namelijk een re-integratiemarkt gehouden voor gedetineerden.

De markt is bedoeld om gedetineerden in contact te brengen met organisaties, instanties en bedrijven die een rol kunnen spelen bij een succesvolle terugkeer van de gedetineerde in de maatschappij.

,,Re-integratie van gedetineerden is een belangrijk doel van een gevangenis, maar ook één van de moeilijkste dingen. Het vraagt veel inspanning om iemand van het criminele pad te brengen en weer succesvol deel uit te laten maken van de maatschappij”, zegt Toon Molleman, sinds 1 oktober vestigingsdirecteur van PI Leeuwarden.

De gedetineerden kunnen tijdens de re-integratiemarkt bij zo’n veertig stands terecht om informatie te krijgen, vragen te stellen of in gesprek te gaan over zaken die samenhangen met vijf basisvoorwaarden voor een geslaagde terugkeer in de samenleving: wonen, identiteitsbewijs, werk, schulden en zorg.   

,,We zijn dagelijks bezig met re-integratie om ervoor te zorgen dat een gedetineerde beter de gevangenis uitgaat dan dat hij er in is gekomen”, meldt Molleman. ,,Zo maken we bijvoorbeeld voor elke gedetineerde een detentie- en re-integratieplan. Hierin staat wat er nodig is om de detentietijd zo goed mogelijk te benutten en hoe iemand voorbereid kan worden op een leven zonder criminaliteit. Dat kan bijvoorbeeld zijn het afkicken van een verslaving, het behalen van een diploma, het werken aan schuldenproblematiek of ervoor zorgen dat iemand zijn huis niet kwijtraakt.”

Tijdens de re-integratiemarkt worden gedetineerden in staat gesteld om in contact te komen met uiteenlopende instanties en organisaties die gedetineerde kunnen helpen om zijn leven weer op de rails te krijgen. Molleman: ,,De re-integratie van een gedetineerde is niet alleen een taak van de gevangenis, hier zijn heel veel partijen bij betrokken. Een flink aantal heeft gebruik gemaakt van onze uitnodiging om aanwezig te zijn bij de re-integratiemarkt die we jaarlijks organiseren. We zijn blij met de betrokkenheid van al die organisaties die een bijdrage willen leveren om de terugkeer van een gedetineerde in de maatschappij wat makkelijker te maken.”