Markt in Leeuwarder gevangenis?

Leeuwarden - Ruim veertig marktkramen stonden eerder deze week in de penitentiaire inrichting (PI) Leeuwarden. Een markt in de gevangenis? Inderdaad. Geen warenmarkt, maar een re-integratiemarkt.

Dit initiatief leverde een plek op waar gedetineerden in contact konden komen met tal van organisaties en instanties die een rol kunnen spelen bij een geslaagde terugkeer in de maatschappij, na afloop van de uit te zitten gevangenisstraf.

,,Naast het humaan opsluiten van gedetineerden en zo uitvoering geven aan de vrijheidsstraf die is opgelegd door de rechter, hebben we als gevangenis nog een belangrijke taak. Die taak is om te proberen gedetineerden weer succesvol terug te laten keren in de maatschappij. Dat is niet eenvoudig, daarom zijn we als PI Leeuwarden erg blij met het feit dat er zoveel partijen samen met ons een bijdrage willen leveren aan die re-integratie. Dat blijkt wel uit de grote opkomst hier vandaag”, zo sprak Toon Molleman, de pas aangetreden vestigingsdirecteur van PI Leeuwarden tijdens de opening van de re-integratiemarkt.

De 242 gedetineerden die gehuisvest zijn in PI Leeuwarden bezochten groepsgewijs de markt. De één schuchter, de ander nieuwsgierig naar wat de standhouders mogelijk voor hen konden betekenen. Het aanbod was divers: onder andere instanties voor begeleid wonen, gemeenten, een uitzendbureau, schuldhulpverlening, de belastingdienst, vrijwilligersorganisaties en verslavingsinstanties.

Lucy de Jong, staffunctionaris ketensamenwerking van PI Leeuwarden, kijkt met een voldaan gevoel terug op de re-integratiemarkt. ,,Er zijn veel gesprekken gevoerd door gedetineerden en contacten gelegd, dus dat is een goede zaak. We stimuleren als gevangenis de gedetineerden om zelf zoveel mogelijk initiatief te nemen om allerlei zaken te regelen. Denk aan de aanvraag van een ID-bewijs, het regelen van woonruimte of het vinden van werk. Uiteraard willen we ze helpen waar dat nodig is, maar belangrijk is dat ze zoveel mogelijk zelf doen. Wanneer ze weer op vrije voeten zijn moeten ze immers ook in staat zijn om hun eigen boontjes te doppen.”