Bijeenkomst over terugkeer van de wolf

Leeuwarden - De Friese Milieu Federatie organiseert op maandag 29 oktober, in hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden, een bijeenkomst over de terugkeer van de wolf in onze provincie.

In april 2018 is officieel vastgesteld dat de wolf zich in Friesland bevond. Dit was de eerste wolf die officieel in Friesland in het wild is gezien sinds meer dan een eeuw. 

Spreker is Hugh Jansman die sinds 1999 werkt als dierecoloog bij Alterra-Wageningen UR. Hij is een internationaal erkend deskundige met betrekking tot de wolf. Jansman zal in zestig minuten het verhaal vertellen over de terugkeer van de wolf en de relatie tussen wolf en maatschappij. Hij gaat in zijn lezing in op de levenswijze van de wolf, hoe de overlast bij vee beperkt kan worden en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst.

De wolf is in Nederland een beschermde inheemse diersoort. Op 25 juni 2014 heeft staatssecretaris Dijksma de wolf hiervoor aangewezen in de zin van de Flora- en Faunawet. Wolven zijn bezig aan een terugkeer in grote delen van West-Europa. Ook in Nederland worden na meer dan een eeuw afwezigheid weer wolven waargenomen. Uit ervaringen in andere delen van Europa blijkt dat de terugkeer van de wolf vaak specifieke vragen opwerpt, die niet alleen betrekking hebben op de effectieve bescherming van de wolf, maar ook op gevolgen voor met name veeteelt, menselijke veiligheid, natuurbeheer en (niet onbelangrijk) gevoelens die over dit onderwerp in de maatschappij leven. Gevolg is dat de discussie over wolven toeneemt.

De bijeenkomst over de wolf vindt op 29 oktober plaats in het auditorium van hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden. De lezing start om 12.00 uur en eindigt om 13.00 uur. Aanmelden via info@friesemilieufederatie.nl