Nieuw tijdelijk bestuur sc Leovardia

Leeuwarden - De bijzondere algemene ledenvergadering van woensdag 17 oktober van sc Leovardia heeft een nieuw interim bestuur opgeleverd. Opvallend; de nieuwe voorzitter is een dame, al is dat in het Leeuwarder voetballandschap niet uniek want ook Lions heeft met Selo Boxman een voorzitster aan het roer.

De bijzondere algemene ledenvergadering van sc Leovardia begon met een openingswoord van voorzitter Rob Boogaard die meldde na een periode van tweeënhalf jaar terug te treden als voorzitter. Boogaard blikte terug op een roerige – maar wel mooie periode en gaf ook aan dat zijn beslissing om terug te treden als voorzitter niet is ingegeven door onvrede, maar vanuit de gedachte dat er andere competenties nodig zijn om sc Leovardia als vereniging verder te helpen. Competenties die Boogaard ziet bij zijn beoogd opvolgster Karin Muizer. Boogaard ziet in haar vooral de verbinder die de vereniging nodig heeft. Muizer gaf aan bereid te zijn de voorzittershamer op te nemen en omdat zij – gelet op de status van de vergadering – nog niet gekozen kon worden vervult zij de rol van voorzitster op tijdelijke basis.

Muizer maakte op haar beurt gebruik van de gelegenheid om een schets te geven van de problemen waarvoor zij sc Leovardia geplaatst ziet. En dat is een tekort aan bestuurders en vrijwilligers. Een tekort dat niet voor het eerst onderwerp van gesprek is, maar een tekort dat zodanig nijpend is dat dit het voortbestaan van de club kan bedreigen. Muizer wist dit zichtbaar te maken aan de hand van een organisatieschema waarin taken zichtbaar ingevuld zijn, maar vooral ook zichtbaar niet. Daar komt bij dat een deel van de taken dan wel worden ingevuld, maar dat dit dan gebeurt door een persoon waar de invulling van de taak de inzet van meerdere vrijwilligers vraagt.

Karin Muizer weet zich als interim voorzitster gesteund door een aantal vrijwilligers die net als haar zien dat per direct verandering nodig is. Het tijdelijke bestuur ziet er als volgt uit:
Karin Muizer (voorzitster)
Kees Visser (financiën)
Willem Veldman (secretariaat)
Kor van Drogen (accommodatie)
Fedde Booij (voetbaltechnische zaken)
Henk van der Veen (notulist)

Zoals gezegd gaat het hier om een tijdelijk bestuur dat in ieder geval zitting heeft tot aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering die voor 19 december 2018 op de agenda staat. De tijdelijke bestuurders zullen zorg dagen voor continuïteit maar niet voor de verdere uitvoer van plannen en ambities.

Vertrekkend voorzitter Rob Boogaard werd aan het einde van de avond toegesproken door (ad interim) bestuurder Kees Visser die Boogaard bedankte voor zijn ongekende inzet: ,,Ik ken binnen deze vereniging niemand die de afgelopen periode zoveel tijd en energie gestoken heeft in onze vereniging.” Boogaard zelf blijft overigens verbonden aan sc Leovardia en zal zich met een aantal specifieke (lopende) projecten bezig gaan houden.

Afscheid als bestuurder werd er ook genomen van Alfred Tibben die de afgelopen periode actief was als voorzitter van de jeugdcommissie en ook het secretariaat bemande. Ook Tibben zal voor speciale opdrachten verbonden blijven aan de vereniging. De al even genoemde Kees Visser liet weten dat de jeugdcommissie in de huidige vorm niet meer terug komt. De taken binnen de jeugdcommissie zullen worden herverdeeld binnen de voetbaltechnische commissie, en komen deels terecht bij de hoofden jeugdopleiding. In een eerder stadium was al afscheid genomen van penningmeester Jeroen Blom.

Het hartstochtelijke pleidooi met het verzoek om hulp van tijdelijk voorzitster Karin Muizer heeft inmiddels al wat resultaat opgeleverd want een aantal leden heeft op meerdere terreinen hulp aangeboden.