Cursus stoppen met roken blijkt groot succes

Cursus stoppen met roken blijkt groot succes

Tijdens de cursus wordt uitgelegd wat het effect is van roken en hoe de gedachte en hunkering om te kunnen buigen. Ook stress - en gewichtsbeheersing, het erkennen van valkuilen en hoe het vol te kunnen houden komen aan bod. Tevens kunnen hulp-geneesmiddelen worden ingezet voor een optimale ondersteuning.

De kracht van een groepstraining zit in het onderling contact. Deelnemers gaan gelijktijdig door alle processen van het stoppen met roken heen, delen elkaars ervaringen en kunnen elkaar stimuleren.

De groepstraining bestaat uit zeven wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur. Aanvang 19.30 uur. Tijdens de derde bijeenkomst gaan de deelnemers gezamenlijk stoppen met roken.

Dit programma wordt door de Zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket. Denk hierbij wel aan het eigen risico. Deze cursus wordt al vele jaren door heel Friesland georganiseerd en uitgevoerd door GGD Fryslân en het Steunpunt Stoppen met Roken. Volgens Diana Ruitenbeek van het Steunpunt Stoppen met Roken, is met behulp van ondersteuning door middel van het volgen van een cursus de kans van slagen vele malen groter dan om op eigen houtje te stoppen. Diana geeft al jaren de stoppen met roken cursus 'Pakje Kans' in Friesland waarvan 90-100% na afloop nog steeds gestopt is met roken.

Bel voor info en/of aanmelden naar 058-8439888 of kijk op www.steunpuntstoppenmetroken.nl