Ingezonden: Schaaf was en is nog steeds gaaf

Leeuwarden - De gemeente Leeuwarden heeft in het kader van de 'Visie Speelmanskartier' en de daaraan gekoppelde 'Motie toekomst Schaaf City Theater' uit 2015, een prijsvraag uitgeschreven: Wat moet er met Zalen Schaaf gebeuren?

Het bestuur van 'Vrienden voor Schaaf' is dan ook benieuwd wat de prijsvraag gaat opleveren.

We spreken de vrees uit dat er alleen projectontwikkelaars en vastgoedhandelaren op afkomen die louter ten doel hebben om Schaaf af te breken en er woningen te plaatsen. Niets doen is geen optie, is nog steeds de insteek waaraan het bestuur van de Stichting Vrienden van Schaaf vasthoudt.  Dat het geen eenvoudige opgave zou worden, was van begin af aan duidelijk. Maar er zijn nu stappen gezet om alles meer concreet te maken.

In de afgelopen tijd heeft het bestuur al diverse gesprekken gehad met partijen die de invulling van Schaaf kunnen vormgeven. Het gaat om een stuk cultuurbeleving die prima naast de bestaande cultuurtempels, Neushoorn en De Harmonie, kan bestaan. De Blokhuispoort raakt steeds minder in trek als broedplaats voor aankomende talenten en dus is er een steeds grotere behoefte aan een plek waar wél het een en ander ontplooid kan worden. Zalen Schaaf is bij uitstek de plek om dit te huisvesten.

Zalen Schaaf heeft een historie van ruim 220 jaar en dat altijd zonder subsidie. De gemeente Leeuwarden is eigenaar van het pand, maar heeft de afgelopen jaren weinig meer aan het onderhoud gedaan. Een bouwval is Schaaf zeker niet, maar er moet wel iets gebeuren om nieuw leven in het pand te blazen. 

De informatieavond in september leverde een zeer geïnteresseerde groep betrokken mensen op. De gemeenschap wil dat Schaaf blijft bestaan als cultureel centrum. Voor meer informatie kunt u onze Facebookpagina en website: www.vriendenvanschaaf.nl raadplegen. Wij houden u op de hoogte.