Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen nauwkeurig met registratie persoonsgegevens

Regio - Uit onderzoek blijkt dat één op de drie gemeenten het proces rondom de registratie van persoonsgegevens van inwoners niet op orde heeft. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken heeft zijn zorgen hierover uitgesproken. Deze zorg geldt niet voor de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel waar de registratie goed op orde is.

Basisregistratie Personen
Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens van inwoners bij te houden in de BRP, de Basisregistratie Personen. Daarin staat bijvoorbeeld wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist. Dit is niet alleen van belang voor de gemeente zelf, maar ook organisaties als de belastingdienst, uitkeringsinstanties, zorgverzekeraars en DUO maken hier gebruik van.

Uitslag Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
Ook in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is een onderzoek uitgevoerd naar de nauwkeurigheid van de registratie persoonsgegevens. Uit de resultaten blijkt dat beide gemeenten de persoonsregistratie zeer goed op orde hebben. De gemeenten vinden het belangrijk dat de gegevens kloppen en blijven hier, ondanks de goede resultaten, aandacht voor houden.

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek: www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2018/10/resultaten-zelfevaluatie-bpr.pdf