Miljoenen extra voor Leeuwarden uit stroppenpot

LEEUWARDEN - Leeuwarden krijgt ruim twintig miljoen uit de zogeheten stroppenpot voor het sociaal domein. Daarmee kan de stad de tekorten voor de jeugdzorg en WMO van de afgelopen jaren voor een deel afdekken.

Burgemeester Ferd Crone is blij en trots dat Leeuwarden zo'n grote bijdrage heeft gekregen. In de stroppenpot zat in totaal 200 miljoen euro. Volgens Crone is de compensatie vanuit het Rijk een erkenning dat Leeuwarden - en vele andere gemeenten - de afgelopen jaren veel te weinig geld hebben gekregen van het Rijk nadat de zorgtaken in 2015 naar de gemeenten werden overgeheveld, laat de Leeuwarder Courant weten.