Gemeente en Friese Poort weer met elkaar in zee inzake stadion Cambuur

Leeuwarden - Het conflict tussen ROC de Friese Poort en de Gemeente Leeuwarden met betrekking tot de WTC planontwikkeling en het te realiseren nieuwe Cambuur Stadion is uit de wereld.

ROC Friese Poort gaat toch een flink stuk ruimte huren in het nieuwe - nog te bouwen - onderkomen van SC Cambuur.

De gemeente gaf zojuist onderstaande persverklaring uit:
De Gemeente Leeuwarden en ROC Friese Poort hebben op 20 juli 2018 afspraken gemaakt inzake de dekking van de kosten van de tijdelijke huisvesting. ROC Friese Poort zou deze kosten niet voor haar rekening hoeven nemen. Het was de intentie van de Gemeente Leeuwarden dat deze kosten gedekt zouden worden uit de businesscase gebiedsontwikkeling WTC. Het is nimmer de bedoeling geweest dat deze kosten buiten de door de gemeenteraad geaccordeerde financiële kaders, van de businesscase gebiedsontwikkeling WTC, te financieren.

Wij vinden het spijtig dat hierover een dispuut is ontstaan. Afgelopen weken is er met de partners besproken hoe de kosten van de tijdelijke huisvesting gefinancierd worden en is hiervoor een oplossing gevonden. De op 20 juli 2018 met ROC Friese Poort gemaakte afspraken worden hiermee nagekomen. We vertrouwen erop dat het onderling vertrouwen hiermee is hersteld. 

Was getekend Henk Deinum/Friso Douwstra