Open dag van de Rechtspraak in Leeuwarden

Leeuwarden - Friesland, Groningen en Drenthe hebben sinds 2013 één rechtbank, de Rechtbank Noord-Nederland. Al vijf jaar wordt daar rechtgesproken in uiteenlopende zaken uit de noordelijke provincies. Vijf jaar. Een lustrum.

Een lustrum waar men samen met het publiek aandacht aan wil besteden. Op zaterdag 17 november 2018 gaan om die reden in Leeuwarden de deuren van het gerechtsgebouw en van het paleis van justitie wagenwijd open! Het paleis van justitie en het gerechtsgebouw in Leeuwarden (beide aan het Zaailand) zijn die dag van 10.00 tot 16.00 uur opengesteld voor het publiek.

Wat je er kunt doen? Er worden allerlei rechtszaken nagespeeld. Er is een expositie over ‘kneppelfreed’. Je kunt rechters en griffiers het hemd van het lijf vragen. Er zijn allerhande kinderactiviteiten. En hoe komt een rechtbanktekening eigenlijk tot stand? Je beleeft het tijdens deze open dag!