Leeuwarder Golfclub De Groene Ster en Vos Ruinerwold tekenen miljoenencontract

Leeuwarden - Het stichtingsbestuur van de Leeuwarder Golfclub De Groene Ster tekende afgelopen dinsdag 13 november een nieuw tienjarig onderhoudscontract met Vos Ruinerwold Golf BV.

Vos Ruinerwold Golf BV is gespecialiseerd in de aanleg en onderhoud van, alsmede het verrichten van werkzaamheden aan golfbanen, sportterreinen en openbare ruimten.

Zes jaar geleden werd het baanonderhoud door de golfclub uitbesteed aan Vos Ruinerwold. Dit gespecialiseerd onderhoudsbedrijf nam het grootmateriaal en personeel (greenkeepers) over van de Leeuwarder Golfclub en ging een contract aan voor een periode van zes jaar dat dit jaar ten einde loopt.

Het nieuwe contract is gebaseerd op het baanbeheerplan dat door de speciaal voor dit doel aangestelde ‘Ad Hoc Commissie’ werd ontwikkeld. In dit plan zijn hogere en beter meetbare prestatie-eisen gesteld ten opzichte van het vorige. Verschraling van de rough door middel van bezanden en afvoeren maaisel, lagere maaihoogte van de rough, intensievere behandeling en vaker rollen van de greens waardoor een betere rolkwaliteit zal ontstaan, zullen het spelplezier vergroten. Er zal een regelmatige monitoring door een  speciaal daarvoor door het verenigingsbestuur aangestelde baancommissie plaatsvinden.

De onderhandelingen voor het tot stand brengen van dit contract met Vos Ruinerwold werden namens Verenigingsbestuur en Stichting gevoerd door een speciaal daarvoor aangesteld panel van drie deskundigen. De looptijd van het contract werd vastgesteld op tien jaar, en de voor die periode overeengekomen vergoeding bedraagt €3.900.000,-