Asieldier van de week bij De Wissel | Wombat

Leeuwarden - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren. Het gaat dit keer om Wombat, een kater die nieuwsgierig is maar veel dingen ook spannend vindt.

Wombat is bij ons binnengekomen nadat hij ongeveer een half jaar in de buurt rondzwierf, en dat is nog steeds wel wat aan hem te merken. Hij vindt nieuwe situaties nog spannend en kijkt spreekwoordelijk de kat uit de boom. Je ziet hem soms in protest met zichzelf, hij is namelijk erg nieuwsgierig en zoekt dan voorzichtig wel de aandacht op maar vindt vervolgens het daadwerkelijk aaien/kriebels krijgen wat spannend. Toch is Wombat graag bij mensen en we denken dat hij na een wenperiode een erg leuke actieve huisgenoot kan worden.

Wel is bij Wombat goed te zien dat hij, in de buurt waar hij gevonden is, gevoerd is (en eventuele snoepjes of vlees heeft gekregen). Vingers zijn bij hem namelijk niet veilig; in plaats van aan je vingers te ruiken en daarna weg te lopen of een kopje te geven gaat Wombat voor de hapvariant. Hij bijt zeker niet door, maar hapt dus (nog) wel vrij snel en vaak in handen. Kleine kinderen zijn voor Wombat vanwege dit gedrag geen goeie combinatie.

Nu hij in een kamer zit voor herplaatsing zijn we er heel snel achter gekomen dat deze kater niet gediend is van andere katten. Hij vliegt bij het zien van een andere kat meteen met een hoge rug op ze af en duwt/drijft ze echt in een hoekje. Wombat wil liever de enige kat in huis zijn. Hoe hij met andere dieren is, is voor ons onbekend.

Voor deze kater zoeken we dus een plekje zonder kleine kinderen en andere katten.

Mocht u interesse hebben in Wombat of een van onze andere dieren dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 058-2664300. We zijn dagelijks bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur (behalve op zondag) en van 14.00 tot 17.00 uur (behalve op woensdag en zondag). Meer informatie op www.dierenopvangdewissel.nl

Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel.

De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, De Waadhoeke, Vlieland en Ameland.