Leeuwarder Leeuwtje voor Peter de Haan

Leeuwarden - De heer Peter de Haan ontving afgelopen vrijdag 16 november het Leeuwarder Leeuwtje uit handen van burgemeester Ferd Crone. Dit vanwege zijn jarenlange verdiensten op vele fronten in Leeuwarden.

In woord en daad stelt Peter de Haan het belang, de positie en het imago van Leeuwarden altijd voorop. Zijn houding daarin is positief-kritisch en vasthoudend. De Haan was één van de initiators rondom de grootschalige herdenking in 2017 van de honderdste sterfdag van Mata Hari. En ook bij de viering van het vierhonderdste geboortejaar van Saskia van Uylenburgh was De Haan nauw betrokken.

Als bestuurslid van Stichting Poëzietableaus Leeuwarden heeft De Haan er, samen met andere enthousiaste bestuursleden, voor gezorgd dat er inmiddels zo’n vijftig tableaus met gedichten in het plaveisel van de binnenstad en daar omheen zijn aangebracht.

Als voorzitter van de Plaatselijke Commissie Dorpskerk Huizum zet De Haan zich in om dit prachtige monument in stand te houden. Daarvoor wordt van alles georganiseerd, zoals concerten en lezingen.

Bij alle projecten en organisaties waarbij De Haan betrokken is, weet hij door zijn enthousiasme anderen te bewegen en zaken in gang te zetten.