DOV staat feestelijk stil bij zestigjarig bestaan

Leeuwarden - DOV (Door Ontspanning Valide) vierde afgelopen zaterdag 17 november het zestigjarig jubileum met een mooie open dag.

Het bestuur had een commissie gevraagd om zich hier mee bezig te houden. Ilona, Dorine, Alie, Klaas en Andre waren voortvarend te werk gegaan met het organiseren en daarom kon deze dag een groot succes worden. 

In de vroege zaterdagochtend waren de vrijwilligers reeds aanwezig om de zaal en het buitenterrein te versieren met ballonnen en vlaggetjes. De koffie werd gezet en de nodige oranjekoeken werden aangerukt opdat alles in gereedheid was om de gasten te ontvangen op deze bijzondere dag. Het werd 10.00 uur en de belangstellenden druppelden langzaam maar zeker binnen en ook Foppe de Haan, die gastspreker was, arriveerde. Vervolgens nam voorzitter Jan Kootstra het woord en heette een ieder welkom. Jan blikte onder andere terug op de geschiedenis van DOV: ,,De gehandicapten sportvereniging 'Door Ontspanning Valide' (D.O.V.) werd in 1958 - op initiatief van de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers B.N.M.O. - opgericht en ik ben blij dat het nog steeds bestaat. Veel mindervaliden maken gebruik van onze accommodatie en de vele sporten die wij als vereniging aanbieden. Onze vereniging heeft een eigen clubhuis, met daar tegenaan gebouwd een sportzaal waarvan het sanitair is aangepast aan mindervalide personen, daar komt nog bij dat de contributie erg laag is - namelijk acht euro per maand - ongeacht welke sport je wilt gaan beoefenen. We hebben tafeltennis, priksleeën, badminton, boccia, handboogschieten, zitvolleybal, basketbal, shortmat, biljarten, zwemmen en sport en spel. DOV is inmiddels een vereniging waarin zelfs mindervalide personen meedoen in de valide competitiesport. Denk aan bijvoorbeeld tafeltennis. Een mooie vereniging! En als ik zo om mij heen kijk dan ben ik best wel trots op het feit dat we de hele zaal vol hebben met mensen die belangstelling tonen en/of de vereniging een warm hart toedragen. Zonder vrijwilligers kan DOV natuurlijk niet bestaan en het is dan ook aan hun te danken dat we zo’n dag kunnen organiseren, mijn dank daarvoor. Ik zal het niet meer meemaken maar op naar een honderdjarig bestaan van DOV.”

Na Jan zijn toespraak werd het woord gegeven aan Foppe de Haan. Hij vertelde hoe belangrijk het was om te sporten, niet alleen voor het lichaam maar ook voor de geest, want sporten kan mede bijdragen aan je gezondheid; je kunt je kop leegmaken en aan andere dingen gaan denken. Hij gaf daarvan een aantal levendige voorbeelden die de aanwezigen zeker aanspraken: ,,Sporten is gezond en als ik kijk naar wat jullie hier bereikt hebben dan kunnen jullie zeker trots zijn op datgene wat al bereikt is. Sporten, maar ook het contact wat je legt met andere mensen is belangrijk. Het sociale gebeuren is een aspect wat niet vergeten moet worden. Het samenzijn en genieten van de sport is toch het mooiste wat er is. Voldaan zijn over de prestatie die je geleverd hebt, of je nou gewonnen hebt of verloren, dat maakt dan niets uit."

Foppe de Haan heeft zijn naam gegeven aan het Foppe Fonds, een fonds dat zich inzet voor kinderen die een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben en waarvoor het sporten niet zo vanzelfsprekend is of omdat de ouders financieel niet bij machte zijn om hun kind te laten sporten of spelen. In een dergelijk geval kan het Foppe fonds een bijdrage leveren zodat ook zij kunnen genieten van het sporten en spelen. Foppe de Haan: ,,Een kind hoort te kunnen spelen en sporten en als je dan ziet hoeveel plezier ze beleven dan is het doel bereikt." Hij beëindigde zijn toespraak door DOV nog een mooie dag toe te wensen en hij hoopte dat DOV nog heel lang mag blijven bestaan. De voorzitter bedankte Foppe voor zijn aanwezigheid en wenste de aanwezigen een leuke en leerzame dag toe. Een dag die door middel van inzet van de vrijwilligers een geslaagde dag genoemd mag worden met mooie demonstraties van de diverse sporten en het knutselen in de daarvoor speciaal ingerichte hoek van de zaal. Er waren zeker tachtig tot negentig belangstellenden aanwezig waarbij opgemerkt moet worden: ,,Kon je niet komen, kijk dan eens op www.dovleeuwarden.nl en kom eens langs", aldus de organisatie. De accommodatie van DOV is gevestigd aan het Kalverdijkje 77-b (achter het zwembad Kalverdijkje) te Leeuwarden. Er worden naast het sporten ook bingo- en muziekavonden verzorgd. Bovendien is er een eigen clubblad genaamd 'De Schakel'. Het clubblad verschijnt vier keer per jaar en bevat nieuws van alle sportafdelingen.