Cambuur Verbindt: al vijf jaar 'het hert' op de goede plek

Leeuwarden - De maatschappelijke stichting van SC Cambuur, Cambuur Verbindt, bestond afgelopen donderdag 22 november precies vijf jaar. In het stadion werd hier uiteraard bij stilgestaan.

Cambuur Verbindt werd in november 2013 opgericht met als doel te laten zien dat SC Cambuur méér is dan voetbal. Zo zijn er in de afgelopen vijf jaar vele projecten georganiseerd voor diverse groepen uit de samenleving. Een aantal voorbeelden hiervan zijn een voetbaldag voor gehandicapten, het Walking Football voor zestigplussers en Nederlandse lessen voor allochtone vrouwen.  

Het jubileum werd binnen het Cambuur Stadion gevierd met een speciale Cambuur Verbindt-taart en voor bezoekers van de donderdagochtendtraining stond koffie en cake klaar. Daarnaast zal op vrijdagavond 30 november, wanneer SC Cambuur het in eigen huis opneemt tegen FC Eindhoven, ook worden stilgestaan bij het vijfjarig bestaan van de stichting.    

We spraken met Karin Smit, al sinds de oprichting de coördinator van Cambuur Verbindt.

Wat hebben jullie allemaal gedaan in de afgelopen vijf jaar?
,,Te veel om op te noemen eigenlijk. Het belangrijkste is dat we het leven van mensen die het moeilijk hebben iets mooier en beter proberen te maken. Met voetbal en Cambuur in het bijzonder hebben we daar een geweldig instrument voor. We richten ons hierbij op drie pijlers: Talentontwikkeling, Gezondheid en Integratie/Leefbaarheid. Binnen deze pijlers hebben we verschillende projecten die zich stuk voor stuk richten op een specifieke doelgroep. Zo proberen we bijvoorbeeld senioren weer aan het voetballen te krijgen met de Cambuur Oldstars, krijgt een groep van zo’n vijftig allochtone vrouwen elke week Nederlandse les in het stadion en inspireren we kinderen met het project Playing for Success. Hiermee doe ik overigens heel veel mooie projecten van ons  te kort, dus neem vooral eens een kijkje op onze website.”   

Waar ben je het meest trots op?
,,Dat is eigenlijk niet één project of activiteit, maar dat ben ik vooral op alle mensen die meedoen aan onze projecten en de mensen die zich als vrijwilliger inzetten om iets te doen voor een ander. Dat is uiteindelijk waar het om draait.”

Hoe belangrijk zijn de partners voor de stichting?
,,Die zijn cruciaal. Zonder onze partners zou het niet mogelijk zijn om deze projecten uit te voeren en de stichting draaiende te houden. Het mag voor zich spreken dat we al onze partners enorm dankbaar zijn. En dat geldt zeker ook voor de deelnemers aan onze projecten.”

Hoe zie je de toekomst van Cambuur Verbindt?
,,Als je ziet wat we in die vijf jaar al voor elkaar hebben gekregen kan dat alleen maar beter worden. Je merkt dat steeds meer mensen weten wie we zijn en wat we doen. Ook bij de Gemeente en in het bedrijfsleven krijgen we steeds meer draagvlak. Ook omdat ze vaststellen dat onze projecten echt werken en het verschil maken. Dat is mooi om te zien. Het is nu aan ons als stichting om te groeien en nog meer projecten te initiëren en/of omarmen. “

Kijk voor meer informatie over Cambuur Verbindt op www.cambuurverbindt.nl.