Jeugd Grou blij met nieuwe Play-Skate Court

Grou - Het 'skate meubilair' ontbrak bij de opening van het nieuwe Play Skate Court op 17 november jongstleden. Afgelopen vrijdag werd dit alsnog geplaatst en ook meteen dankbaar in gebruik genomen.

Bovendien heeft het court een naam gekregen: ‘t Frijling Court’. Dit naar oud docent lichamelijke opvoeding Gerard Frijling, de stimulator van het hele plan. Een mooi gebaar van dank van betrokkenen, want zonder hem was het hele complex er niet gekomen. Als aanjager betrok hij, naast veel deskundigen/vrijwilligers op allerlei gebied, veel jeugd bij de realisatie. Zij konden zodoende ervaren dat je veel kunt bereiken, als je maar samen de schouders er onder zet. En dat is zeer gelukt in Grou. ,,Niets is mooier dan de jeugd samen te zien sporten op hun eigen plek", zei Frijling afgelopen vrijdag.