Fedde Dijkstra wint Grut Frysk Diktee 2016

LEEUWARDEN - Fedde Dijkstra uit Wurdum heeft het Grut Frysk Diktee (Groot Fries Dictee) 2016 gewonnen dat in de Statenzaal van het Provinciehuis in Leeuwarden werd gehouden.

Van de 35 deelnemers die zich hadden gekwalificeerd, kwam Dijkstra met tien fouten als beste uit de bus bij het dictee dat geschreven werd door  journalist/schrijver Sietse de Vries en voorgelezen werd door Omrop Fryslân-presentatrice Karen Bies. De eerste prijs bestond uit een ‘Gouden dakje’ en een pen met inscriptie. Tweede en derde werden Tineke Hoekstra uit Noordbergum en Jan Ybema uit Groningen – de prijswinnaar van vorig jaar – met respectievelijk 10,5 en elf fouten. Sietse de Vries ging onder de titel ‘Goeie’ (goedendag) met zijn tekst in op de verschillen tussen de generaties als het gaat om het gebruiken van de taal. Jongere mensen kennen de oude woorden niet meer, terwijl ouderen moeite hebben met de veranderingen in het Fries en de taal van de jongeren. Als opa zegt: 'it siicht' (het tocht), verbetert het kleinkind hem met 'it tocht' (het tocht). Woorden waar de deelnemers moeite mee hadden waren onder meer risselreauke kop en schotel die niet bij elkaar horen), en wel of geen trema op de i in woorden als klaaiïng (kleding), huiïch (schichtig) en wijing (wijding). Bekende Friezen Naast de 35 deelnemers die zich gekwalificeerd hadden, deed er ook een aantal bekende Friezen mee, zoals Anneke Douma, Wiebe Wieling, Sietske Poepjes en Welmoed Sijtsma. Van de bekende Friezen maakte actrice Tamara Schoppert het dictee het best met 22 fouten. Zij kreeg voor die prestatie het ‘Laaien dakje’ (leien dakje). Voor de mensen die zich niet hadden gekwalificeerd, of die gewoon benieuwd waren naar hoe het Fries schrijven hen zou vergaan, kon het dictee op Omrop Fryslân tv, internet en via de app worden gevolgd. Wie het dictee nog eens wil bekijken of nalezen, kan het vinden op www.fryske-akademy.nl/diktee2016  en www.omropfryslan.nl/fryskdiktee. Op de foto (vlnr) aktrice Tamara Schoppert (1ste prijs bekende Friezen), juryvoorzitter Hindrik Sijens, jurylid Mirjam Vellinga, eerste prijswinnaar Fedde Dijkstra, schrijver dictee Sietse de Vries, jurylid Jelle Bangma, tweede prijswinnaar Tineke Hoekstra,  derde prijswinnaar Jan Ybema (winnaar 2015) en presentatrice/voorlezer dicteer Karen Bies. Foto: Omrop Fryslân.