UWV: WW in Friesland daalde vooral in de bouw

Regio - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland daalde in september. Dit geldt vooral voor de bouw. Op jaarbasis neemt de WW in Friesland af met 25%. Dit is sterker dan de landelijke daling.

Daling WW in september
Eind september telde Friesland 10.632 WW-uitkeringen. Dat is 3,2% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in september af met 217 uitkeringen (-2,0%). Dit is meer dan de landelijke afname van 1,6%.In vrijwel alle sectoren daalt het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van vorige maand. De grootste afname is er in bouw (-10,3%). Een toename van het aantal WW-uitkeringen is zichtbaar in onderwijs (+1,1%).

Sterke daling op jaarbasis
Ten opzichte van vorig jaar blijft de forse daling van de afgelopen maanden aanhouden. Afgelopen maand – september 2018 – is de afname in Friesland op jaarbasis 24,9% (-3.527 uitkeringen). Deze daling is sterker dan de landelijke daling van 22%. De afname in Friesland is met name groot in de bouw. Hier is het aantal personen met een WW-uitkering meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig jaar (-51,1%). Het betreft met name bouwarbeiders (schilders en metaalspuiters, timmerlieden en bouwarbeiders ruwbouw). Ook vanuit de uitzendbranche is de WW flink gedaald het afgelopen jaar. Hier is het aantal WW-uitkeringen met ruim een derde afgenomen (-36,0%). Ook in het uitzendwezen zijn het met name de bouwarbeiders die minder vaak een WW-uitkering hebben. Hulpkrachten bouw en industrie (onder andere productiemedewerkers) zijn vanuit een uitzendbureau ook in mindere mate op een WW-uitkering aangewezen.

In Nederland: daling WW op maand- en jaarbasis
In alle provincies van Nederland heerst hetzelfde beeld. Op maandbasis daalt de WW met een landelijk gemiddelde van 1,6%, variërend van 1,0% in Utrecht tot 2,3% in Drenthe en Friesland. Op jaarbasis daalt de WW sterk met een gemiddelde van 22,0%. De grootste daling is zichtbaar in Drenthe (-28,0%). De kleinste daling kent Utrecht (-18,8%).

Regionale verschillen
In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in september af.

  • UWV verstrekte eind september in de provincie Groningen 9.212 WW-uitkeringen; 2,3% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind september 27,1% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in september af met 2,3% naar 8.435. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 28,0%.

Werkfestival 31 oktober
Op woensdag 31 oktober vindt op het Suikerunie terrein in Groningen de grootste banenmarkt van het Noorden plaats: het Werkfestival! Een ‘bannerloos’ banen- en beroepenfestival waar zo’n 10.000 bezoekers worden verwacht en waar het draait om belevingen, ontmoetingen en ervaringen. Het festival wordt georganiseerd door Werk in Zicht, het samenwerkingsverband tussen 24 gemeenten, SW-bedrijven en UWV uit de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Werkzoekenden kunnen op diverse ingerichte pleinen op ontdekkingstocht door te experimenteren en zelf aan de slag te gaan in de kansrijke beroepen. Werkzoekenden kunnen zich inschrijven op www.werkfestival.nl. De toegang is gratis. Tevens kunnen zij zich inschrijven voor de Networkapp, een speciale app die onder andere werkzoekenden en werkgevers vooraf met elkaar matchen op vacatures. Voor meer informatie en aanmelden kan je terecht op www.werkfestival.nl