Wetterskip Fryslân houdt stuwen in zomerstand vanwege droogte

Regio - Wetterskip Fryslân houdt vanwege de lage grondwaterstanden in veel vaarten en sloten de zomerstand nog steeds aan. Dat betekent dat de stuwen omhoog staan, zodat sloten bij regen zoveel mogelijk water vasthouden en het grondwater kan worden aangevuld.

Normaal staan de stuwen van oktober tot maart in de winterstand. Hiermee wordt het waterpeil in sloten juist verlaagd, zodat deze bij regen meer water kunnen bergen en afvoeren.

,,We kampen nog steeds met een fors neerslagtekort", aldus Jan van Weperen, lid van het dagelijks bestuur. ,,We laten zelfs water in vanuit het IJsselmeer om de Friese boezem op peil te houden. Dat is echt zeer uitzonderlijk in deze periode van het jaar."

Met stuwen, een soort beweegbare schuif, kan Wetterskip Fryslân de waterstand in sloten en vaarten verhogen of verlagen. Van Weperen voorziet geen grotere risico’s op wateroverlast door voorlopig de zomerstanden te hanteren. ,,Als het flink gaat regenen, zal de droge grond eerst veel water opnemen. De toevoer vanuit de bodem naar de sloten is daarom voorlopig beperkt. Bij voorspellingen voor langdurige neerslag hebben we nog voldoende tijd de stuwen in winterstand te zetten."

De lage grondwaterstand baart Van Weperen grotere zorgen. ,,Als regen uitblijft, gaan we met een achterstand het voorjaar in. Dat is niet gunstig voor de groei van allerlei gewassen. Ook daarom is het belangrijk zoveel mogelijk water vast te houden."

Maatregelen voor huishoudens Van Weperen adviseert ook huishoudens maatregelen te nemen. ,,Gebruik het voorjaar om de tuin te vergroenen. Een groene tuin houdt meer vocht vast. En zorg voor je eigen waterbuffer. Met een regenton of flinke watertank kun je een voorraadje aanleggen om in droge perioden te sproeien."