Stank in huis vaak het gevolg van ontstane, ongezonde gassen

Aangeboden door: strooming.nl

Lang niet altijd is duidelijk wat stank in huis veroorzaakt heeft. Huishoudens zijn van nature geneigd een raam te openen, om de vieze geur op die manier te doen laten vervliegen. Dit is onvoldoende, zo stellen experts.

Vaak werkt een dergelijke oplossing ook slechts tijdelijk, waarna de stank terugkeert. Wanneer de oorzaak van stank niet duidelijk is, zou hier een luchtmeting voor moeten worden uitgevoerd. Uit zo’n luchtmeting blijkt in welke verhouding verschillende componenten voorkomen in de lucht binnen een ruimte in huis. De impact van bijvoorbeeld formaldehyde op de gezondheid zou niet onderschat moeten worden. Hetzelfde geldt voor waterstofsulfide.

Bepaalde gassen in kleine concentraties al gevaarlijk

Zowel voor formaldehyde als voor waterstofsulfide geldt dat een kleine concentratie hiervan al schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Het is om deze reden belangrijk om de bron van deze gassen tijdig aan te pakken. Waterstofsulfide valt te herkennen aan de vervelende geur van zwavel. Deze geur wordt vaak vergeleken met die van rotte eieren. Ook bij het koken van bloemkool komt een dergelijke geur vrij. Het is het gevolg van het feit dat bij het koken van bloemkool zwavelstoffen vrijkomen in de lucht. Deze stoffen zijn eerder door de bloemkool opgenomen uit de grond.

Wees alert op ontstaan gassen bij klussen

De afgelopen anderhalf tot twee jaar zijn veel mensen aan de slag gegaan met klussen in huis. Voornaamste reden hiervoor was het feit, dat we de deur niet uit konden door de pandemie. Daarbij spaarden veel gezinnen hun vakantiegeld op, om voldoende budget te hebben voor een renovatie in huis. Bij dergelijke werkzaamheden komen verschillende gassen vrij, waarvan formaldehyde een voorbeeld is. Dit kleurloze maar sterk ruikende gas zit veelal in lijm en hars. Ook in spaanplaat en MDF wordt de stof gebruikt. Bij het verwerken van dergelijke bouwmaterialen is de kans groot dat er formaldehyde vrijkomt. Laat een ruimte waar met deze materialen gewerkt is goed doorluchten.

Advies over het aanpakken van een vieze geur

Zoals eerder genoemd werd, is het verstandig om bij een aanhoudende vieze geur in huis een luchtmeting uit te laten voeren. Er zijn in Nederland verschillende organisaties gespecialiseerd in het uitvoeren van zo’n meting. Op basis van de gemeten verhouding van verschillende stoffen in de lucht kan een dergelijk bedrijf advies geven over de aanpak van de vieze geur. In algemene zin geldt dat het goed ventileren van een ruimte essentieel is en dat bijvoorbeeld etensresten tijdig moeten worden afgevoerd. Mocht je een composthoop hebben, bouw deze dan achter in de tuin op. Bij het rotten van organische materialen kunnen schadelijke gassen vrijkomen, die via de roosters boven de ramen naar binnen komen. Het zijn aspecten waar niet altijd over nagedacht wordt.