Opmerkelijk: een koe die plast op het toilet

LEEUWARDEN Koeien die niet meer poepen en plassen op elke willekeurig plek, maar zindelijk zijn. Het kan een oplossing zijn voor minder uitstoot van ammoniak, omdat je dan poep en plas kunt scheiden.

Volgens wetenschappers op innovatiecentrum Dairy Campus is het opvangen van urine een oplossing die werkt. Dit is één van de thema’s tijdens de open dag van Dairy Campus op zaterdag 2 oktober.

De Nederlandse zuivelsector is continue op zoek naar een duurzamere en efficiëntere manier om zuivel te produceren. Met dit doel worden op Dairy Campus innovaties getest en de nieuwste onderzoeken voor de melkveehouderij van de toekomst uitgevoerd. Met ruim 500 melkkoeien, zes stallen, trainings- en vergaderfaciliteiten en 300 hectare land is Dairy Campus uniek in de wereld.

Slimme boerderij

Wat kan Smart Farming betekenen voor meer biodiversiteit op het melkveebedrijf? Het beter benutten van beschikbare high-tech zoals GPS tracking, satellietbeelden, bodemscans, drones en voerrobots bij vraagstukken rond biodiversiteit zijn getest op Dairy Campus en worden nu in de praktijk gebracht. Tijdens de open dag op Dairy Campus maak je kennis met de koeien in de verschillende onderzoeken, stallen en percelen met bijvoorbeeld kruidenrijk grasland. Daarnaast ontdek je dat de koeien niet alleen melk produceren maar juist zorgen voor veel data en kennis. Informatie die ook helpt om beter voor de koe te zorgen, en om beter op de omgeving te passen.

Melk indikken

Naast het verhaal rondom mestscheiden en biodiversiteit, is er een kennispunt ingericht bij de melkstal. Hier loopt momenteel het project ‘indikken van melk’. Melk bestaat voor 87% uit water. Voor consumptiemelk is dit water nodig, maar niet als je andere zuivelproducten zoals kaas, yoghurt of poeder wilt maken. Het concentreren van melk op de boerderij, met behulp van membraantechnologie (Wafilin-systemen), kan een groot effect hebben op de Carbon footprint, het waterverbruik van de boer maar ook de kwaliteit en de prijs per liter melk.

Boertjes meten

Een vraag die regelmatig gesteld wordt aan de medewerkers van Dairy Campus is wat de twee blauwe aanhangwagens doen bij de koeien in de wei aan de Boksumerdyk. Dit zijn mobiele GreenFeeds. Hier kunnen de melkkoeien een lekker brokje eten en tegelijk wordt de uitgeademde methaan gemeten. Tijdens de open dag wordt hier meer over verteld. Loonbedrijf Westra, Energiecoöperatie Stroomland – Leeuwarden (voorheen Energiek Goutum) en Warmte van Leeuwarden (Geothermie) zijn bij beide programma’s aanwezig met demonstraties.

Reserveer nu jouw rondgang (gratis)

Reserveren is verplicht. Dit kan tot 30 september via www.dairycampus.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan de rondleidingen.