Asieldieren van de week bij de Wissel: drietal hanen

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren. Het gaat dit keer om drie mooie hanen die in de afgelopen weken afzonderlijk van elkaar in het asiel terechtkwamen.

,,Ze scharrelen heerlijk bij ons rond op een afgezet stuk grond. Ze zijn rustig en niet erg vocaal aangelegd", aldus de medewerkers van de dierenopvang. 

De drie hanen mogen samen verhuizen, maar uiteraard moeten ze dan wel veel ruimte hebben en niet bij hennen geplaatst worden. Het zou natuurlijk ook mooi zijn als ze allemaal apart hun eigen toompje hennen op een ruim erf zouden krijgen.

Voor de hanen wordt geen vergoeding gevraagd, een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd welkom.

Mocht u interesse hebben in deze hanen, of een van de andere dieren dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 058-2664300. De Wissel is dagelijks bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur (behalve op zondag) en van 14.00 tot 17.00 uur (behalve op woensdag en zondag). Meer informatie op de website: www.dierenopvangdewissel.nl

Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Harlingen, De Waadhoeke, Vlieland en Ameland.