'It gelok fan Fryslân' in Reduzum

REDUZUM Audiowandeling 'It gelok fan Fryslân' vindt op zaterdag 18 en zondag 19 september plaats. Een coronaproof, avontuurlijke audio-wandeltocht van Tryater. Samen met de inwoners van Reduzum is er een unieke route gecreëerd.

Tijdens het luisteren naar het geluksgedicht met de stem van Nynke Heeg, wandelt de bezoeker langs bijzondere plekken en levensgrote objecten die uitnodigen om met aandacht naar jezelf en de omgeving van Reduzum te kijken.

In het najaar van 2020 reisde Tryater langs verschillende dorpen in Fryslân. Elke week een andere route en een andere ervaring, voor mensen uit het dorp en voor iedereen van ver daarbuiten. Per dorp werd een unieke route gecreëerd. Terwijl je luistert naar een gedicht wandel je langs landschapsobjecten, ontworpen door scenograaf Eva Koopmans. Zo kijk je met nieuwe ogen naar de omgeving. Door aangescherpte COVID-19-maatregelen werd 'It gelok' in de laatste drie dorpen uitgesteld. In september 2021 komt Tryater alsnog in Kollum, Reduzum en Wijnaldum.

Van deze tijd

Tryater heeft gezocht naar een vorm van theater maken die past bij deze tijd. Artistiek directeur Tatiana Pratley: ,,Juist in deze roerige tijd hadden we behoefte aan een hoopvol project. Het viel ons op dat veel mensen hun nabije omgeving opnieuw gingen herwaarderen: de bloemen op het balkon, een fietstocht door de buurt, klussen in huis of wandelen met de hond. Vanuit het idee dat er een herwaardering is van geluk, namen we de tijd om te luisteren en mensen te bevragen: Waar word jij gelukkig van? Zo ontstond It gelok fan Fryslân, een poëtische confrontatie met geluk in de vorm van een avontuurlijke audiowandeling.”

Theatrale wandeling

It gelok fan Fryslân is een individuele ervaring die coronaproof is ontwikkeld. Hierdoor is het aantal plaatsen beperkt. De audiowandeling is grotendeels Friestalig, maar ook te volgen als je niet-Friestalig bent. Na afloop van de wandeling ontvangen bezoekers bovendien een aandenken waarop delen van het geluksgedicht nagelezen kunnen worden in het Nederlands. It gelok fan Fryslân is een vierjarig project van Tryater. Het gezelschap onderzoekt hierbij op artistieke en ludieke wijze - in samenwerking met inwoners en het Fries Sociaal Planbureau - hoe het kan dat Fryslân de gelukkigste provincie van Nederland is.

Kijk voor meer informatie op de website: tryater.frl.