Bouw GBS De Princenhof vordert

LEEUWARDEN Gereformeerde Basisschool De Princenhof aan de Prinsessenweg in de wijk Nijlân is bezig met een uitbreiding. De school met rond de tweehonderd leerlingen heeft namelijk extra ruimte nodig.

De school krijgt een aparte ruimte voor de Buitenschoolse Opvang (BSO) en een nieuw speellokaal voor de kleuters omdat de andere lokalen volop in gebruik zijn.

Voor de meivakantie is gestart met de voorbereiding van de bouw en momenteel zijn de stalen constructies geplaatst. Het is de bedoeling dat de aanbouw kort na de zomervakantie wordt opgeleverd.

Op de impressietekening is het lage platte gedeelte het deel dat wordt aangebouwd. Personeel, ouders en leerlingen zijn enorm blij met deze extra ruimte, waardoor het onderwijs met veel spelend leren, verder vorm kan krijgen.