'Een plek om te spelen en te ontmoeten creëren'

LEEUWARDEN Een enthousiaste groep ouders is onlangs gestart om de speeltuin bij hen in de buurt te upgraden. Vivianne (34), Jan (37), Alie (37), Lourens (38), Annemarieke (39), Marc (40), Silke (40) en Agnesz (41) - allen wonende in de Lautastate (Camminghaburen) - vertellen hierover in deze Doorloper.

Ons motto:
Beter een goede buur, dan een verre vriend.

Wat ons bindt:
Onze straat. Als ouders van kinderen in de leeftijd van nul tot en met elf jaar hebben wij de handen ineengeslagen om een speeltuin te ontwerpen die voldoet aan wensen van uiteenlopende leeftijdscategorieën.

Wat wij als doel hebben:
Een plek creëren die kinderen in verschillende leeftijdscategorieën uitnodigt om te spelen en waar ouders/buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Een plek die uitnodigt om even te blijven zitten en contact te maken. De kinderen van de straat staan bij ons voorop. We hebben zodoende een ontwerpformulier gemaakt en dit bij elk huishouden met kinderen gebracht. Elk kind mocht zijn/haar droomspeeltuin ontwerpen. Hieruit hebben we geselecteerd welke speeltoestellen gewenst werden door de kinderen. Met deze lijst hebben we twee speeltuinleveranciers opdracht gegeven deze droomplek te creëren.

Wie dit allemaal betaalt:
Meestal wordt een speelplek gefinancierd door de gemeente of een wijkpanel, maar wij doen dit voor een deel zelf. Uiteraard dragen het wijkpanel en de gemeente bij, maar we gaan ook zelf aan de slag met bijvoorbeeld fondsenwerving én crowdfunding. We hebben een paar leuke acties in gedachten, alle informatie hierover vind je via onze website: speeltuin-lautastate.kentaa.nl/doneren. Op de site kun je een bedrag doneren en daarmee bijdragen aan onze speeltuin. In ruil daarvoor bieden we je een vers kop koffie tijdens de opening of een eigen toren met eventuele naamsvermelding! Gedurende het hele proces voeren we zelf de gesprekken met de betrokken partijen, zoals de leveranciers, het wijkpanel en de buurtsportcoach. Deze coaches hebben de taak om meer mensen te laten sporten en bewegen in de buurt. Ze leggen verbinding tussen aanbieders van sport en bijvoorbeeld welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs.

Hoe wij omgaan met de coronacrisis:
Juist in het afgelopen jaar hebben we gemerkt hoe prettig het is, wanneer onze kinderen fijn kunnen spelen in de straat. Tijdens de eerste lockdown,(toen we allemaal nog heel terughoudend waren) leek er een onuitgesproken regel te zijn dat we onze kinderen wel met elkaar in contact lieten, maar er kwamen geen kinderen van andere straten. Elke middag na de thuislessen gingen de voordeuren open en zochten de kinderen elkaar op. Hele middagen werd er gespeeld en in de avond opnieuw, dan wel door verstoppertje te spelen.

We kunnen niet zonder:
Goede communicatie, openheid en eerlijkheid.

Feestjes bouwen we als:
Het weer mag! In het ontwerp van een nieuwe speeltuin hebben we rekening gehouden met een ‘creatief’ gedeelte. Oftewel een leeg stuk veld waar elke dag kan worden gevoetbald of gevolleybald. En waar we uiteindelijk de tent voor ons straatfeest kunnen plaatsen.

De laatste keer dat we met elkaar goed lachten, dat was:
Via teams. Elke bijeenkomst die we met elkaar hebben, wordt er gelachen.

En dat we flink baalden:
Ook via teams. Het is een enorme uitdaging om in een straat met zoveel inwoners en zoveel verschillende leeftijden tot consensus te komen. Meerdere keren hebben we plannen, die wij in ons enthousiasme hadden opgezet, bijgesteld. Maar ons motto blijft; beter een goede buur… En dus luisteren we naar elke buur en zijn we gelukkig tot een heel mooi compromis gekomen.

Cammighaburen is voor ons:
De plek waar alles bij elkaar komt.

Het mooiste van de Lautatstate is:
Wonen in een ruime en rustige omgeving, met de Groene Ster (bijna) in je achtertuin.

Als Cambuur wint, dan:
Horen we het gejuich zelfs hier!

We zouden graag de volgende persoon een warme douche willen geven:
Annemarieke. Zij is de kickstart geweest van het hele project en ze blijft maar produceren.

We hopen met z'n allen door te gaan tot:
De droomspeeltuin er staat.

Wilt u individueel of als groep meedoen aan deze rubriek? Mail dan naar redactie.hah@ndcmediagroep.nl of doe een belletje naar 0641954610.