Leeuwarden opent doortraproutes op Wereldfietsdag

LEEUWARDEN Donderdag 3 juni is het Wereldfietsdag! Op die dag openen wethouders Friso Douwstra (Verkeer) en Bert Wassink (Gezondheid) samen met sportcoaches van bv SPORT en fietsdocenten van de Fietsersbond in Leeuwarden vier Doortraproutes rond de stad.

Jetty de Vries, fietsdocent Fietsersbond: ,,Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-25 km, mooi, groen, over redelijk ruime paden, met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. Doortraproutes horen bij het landelijke programma Doortrappen, een overheidscampagne om mensen zo lang mogelijk veilig te laten doorfietsen: fietsen tot je 100ste!"

Trap mee

Op 3 juni kunnen fietsers de hele dag de routes fietsen. Tussen 11.30 en 14.30 uur staan er fietsdocenten van de Fietsersbond en buurtsportcoaches van bv SPORT op een aantal locaties langs de routes klaar om met deelnemers van gedachten te wisselen over fietsen. Ze geven tips en vragen deelnemers of ze vaker zouden willen fietsen, en of ze misschien hindernissen ervaren, zoals problemen met het opstappen.

Fietsers kunnen zich tot en met 2 juni opgeven en aanmelden voor één van de routes, door een mail te sturen aan sportontwikkeling@bvsport.nl of telefonisch via 06 31 96 34 43. Na aanmelding ontvangen de deelnemers de route.

Vier doortraproutes

De vier Doortraproutes die gefietst worden in Leeuwarden: Rond de Gruttte Wielen (19 km), Dronryp (27 km), Koarnjum (12 km) en Goutum (25,5 km). De routes kun men ook vinden op de website: www.doortrappen.frl.

Doortraproutes horen bij het landelijke programma Doortrappen, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit programma heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. In Fryslân wordt Doortrappen gedragen door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROF) en de Friese gemeenten, waaronder gemeente Leeuwarden.