Station Leeuwarden krijgt na de zomer aardkleuren en gaat daarmee terug naar 1904

Het Leeuwarder NS-station wordt na de zomer geschilderd in aardkleuren. Het - nu witte - rijksmonument oogt straks weer zoals in 1904.

Het gaat om een ‘significante wijziging van de uitstraling van het stationsgebouw’, schrijft Movares in de vergunningaanvraag. Dit bedrijf neemt de klus voor zijn rekening. ‘De dominante lichte en koele kleuren die het overgrote deel van de huidige uitstraling bepalen, zullen worden vervangen door warme aardkleuren.’

Vorig jaar vond uitgebreid historisch kleurenonderzoek plaats. Dit gebeurde op basis van oude verflagen en historische foto’s. Het gebouw was vroeger grotendeels geschilderd in gelige en bruinige zandtinten. Ook groen is toen veel toegepast.

Omdat het een ingrijpende verandering betreft, heeft Movares een omgevingsvergunning aangevraagd, die nu ter inzage ligt. De vergunning zal waarschijnlijk voor de zomer worden afgegeven.

Een harde planning is er nog niet, maar na de zomer wordt de klus ter hand genomen, verwacht de NS. De verfbeurt wordt gecombineerd met de grootschalige restauratie van de perronkappen.

Leeuwarden was een van de eerste steden in Noord-Nederland met een eigen station. De oudste delen van het huidige gebouwencomplex dateren van omstreeks 1863. Daarna volgden verschillende uitbreidingen en verbouwingen. Vooral in 1904 en in de periode 1920-1930 veranderde het gebouw van uiterlijk, zo blijkt uit het bouwhistorisch onderzoek.

Wie een indruk wil krijgen van de historische kleurstellingen, kan een kijkje nemen bij het station van Meppel. Dit vertoont overeenkomsten in stijl en bouwperiode met het Leeuwarder NS-station en heeft sinds enkele jaren ook weer zijn historische tinten terug.