Wat zijn mijn rechten en plichten als werknemer?

Aangeboden door: Univé

Van een bedrijfsongeval tot ontslag: in principe kun je ieder moment verwikkeld raken in een arbeidsconflict met je leidinggevende of werkgever. Waar heb je wel en geen recht op als werknemer? En wat is een goed moment om rechtshulp in te schakelen?

Juridische hulp zonder rechtsbijstand

Via je rechtsbijstandverzekering kun je een jurist inschakelen. De kosten worden dan door je verzekeraar gedekt. Ben je niet verzekerd voor rechtsbijstand maar heb je wel juridisch advies nodig? Dan kun je via prepaid rechtshulp, zoals Rechtshulp on demand, juridische hulp inkopen voor een vast bedrag. Daarmee weet je vooraf dus precies hoeveel de juridische bijstand je zal kosten.

Praat met elkaar

Probeer er, voordat je een jurist of advocaat inschakelt, altijd eerst samen uit te komen. Als er sprake is van een miscommunicatie of misverstand ga dan in overleg met de tegenpartij. Blijf respectvol en maak nieuwe, duidelijke afspraken. Vergeet de nieuwe afspraken niet op papier te zetten. Zo voorkom je onduidelijkheden in het vervolg.

Gaat het conflict over ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals pesten, agressie, discriminatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag? Praat dan met de vertrouwenspersoon van je afdeling.

Arbeidsconflict: hier heb je wel en geen recht op

Bij een arbeidsconflict met je werkgever is het belangrijk dat je je houdt aan goed werknemerschap. Daar tegenover staat dat je werkgever zich ook aan goed werkgeverschap moet houden. Hieronder lees je wat je belangrijkste rechten en plichten zijn.

Blijf doorwerken

Het kan verleidelijk zijn om je ziek te melden als je geen zin hebt om naar het werk te gaan. Maar het advies is: doe dit alleen als je écht ziek bent. Gewoon door blijven werken valt onder ‘goed werknemerschap’. In principe moet je werkzaamheden gewoon blijven uitvoeren (tenzij je werkgever een onredelijk verzoek doet). Daarmee sta je ook meteen sterker als het arbeidsconflict tóch uitmondt in een rechtszaak.

Dit betekent natuurlijk niet dat je met bepaalde beslissingen, zoals een overplaatsing of functiewijziging, akkoord moet gaan.

Goed werkgeverschap

Als werknemer heb je recht op goed werkgeverschap. Dit betekent bijvoorbeeld dat je leidinggevende je niet zomaar mag ontslaan zonder je eerst te hebben gewaarschuwd.

Eenzijdig wijzigingsbeding

Ook mag je werkgever de inhoud van je functie niet zonder jouw toestemming wijzigen, mits in je arbeidsovereenkomst staat dat dit toegestaan is.

Ontslag nemen: niet verstandig

Het is toegestaan om ontslag te nemen wegens een conflict op de werkvloer. Toch zijn er een aantal dingen waar je dan rekening mee moet houden:

  • Je dient je te houden aan de afgesproken opzegtermijn.
  • Als je ontslag neemt, verlies je je recht op een ontslagvergoeding of WW-uitkering.

Een laatste tip: kom bij een conflict zo snel mogelijk in actie. Hoe eerder je actie onderneemt, hoe groter de kans dat het geschil nog op een redelijk prettige manier op te lossen is.