'Scoor een boek!': met voetbal het leesplezier vergroten

LEEUWARDEN - Meer dan 300 basisschoolleerlingen in de gemeente Leeuwarden en Tytjerksteradiel starten binnenkort met het leesproject 'Scoor een Boek!'. Een uniek project waarbij dbieb, scholen, bv Sport én voetbalclub SC Cambuur en stichting Cambuur Verbindt samenwerken.

Voor de leerlingen van de Albertine Agnesschool in Leeuwarden kreeg de aftrap van het project een extra feestelijk tintje: Mitchel Paulissen van SC Cambuur verraste hen op dinsdag 9 maart vroeg in de middag op het schoolplein met een officieel bezoek, om hen aan te moedigen zoveel mogelijk boeken te lezen.

Scoor een Boek
Het doel van ‘Scoor een boek’ is het leesplezier bij kinderen op een sportieve manier aan te wakkeren. Gedurende negen weken gaan basisschoolleerlingen uit groep 5 en 6 zoveel mogelijk boeken lezen. Om hen extra te stimuleren geven buurtsportcoaches van bv Sport speciale gymlessen op de scholen. Deze staan allemaal in het teken van boeken. Gedurende het project moedigt profvoetballer Mitchel Paulissen van SC Cambuur in een videoboodschap de kinderen aan zoveel om mogelijk boeken te scoren. De leesconsulenten van dbieb laten de video klassikaal aan de leerlingen zien. Op speciale posters kunnen zij met stickers bijhouden hoeveel boeken ze hebben gelezen.

Rustmoment en fluitsignaal
Naast de aftrap is er ook op iedere school een rustmoment en fluitsignaal. Tijdens het rustmoment bezoekt de leesconsulent de klas opnieuw om te praten over de gelezen boeken, en wordt er een tweede video van de speler getoond. Bij het fluitsignaal wordt het project op sportieve wijze afgesloten. Daarbij zullen de sportcoaches van bv Sport de kinderen met challenges sportief uitdagen. Ook wordt dan bekend gemaakt hoeveel boeken er in totaal zijn gescoord.

Eerste keer in gemeente Leeuwarden en Tytjerksteradiel
Scoor een Boek! is een landelijk leesproject van de Bibliotheek en richt zich op groep 5 en 6 van het primair onderwijs. In het hele land werken bibliotheken samen met Eredivisie voetbalclubs om kinderen aan het lezen te krijgen. Bibliotheken Mar en Fean, Drachten Noord Fryslân en ZuidOost Fryslân doen dit jaar voor de tweede keer mee met Scoor een Boek!, in samenwerking met sc Heerenveen.