Leeuwarder Leeuwtje voor Geart de Vries

LEEUWARDEN - Geart de Vries is onlangs 65 geworden en legde per 1 maart zijn functie neer als directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) / sectormanager informatiebeheer.

Vanwege zijn verdiensten voor de gemeente Leeuwarden, zowel binnen als buiten zijn functie om, heeft burgemeester Sybrand Buma De Vries op donderdag 4 maart tijdens een korte en kleinschalige sessie in het HCL het Leeuwarder Leeuwtje uitgereikt.

Geart de Vries trad in 2009 aan bij het HCL. Daarvoor was hij jarenlang programmamaker en eindredacteur bij Omrop Fryslân. In zijn werk en ook zeker daar buiten heeft Geart zich altijd met veel liefde ingezet op cultureel, historisch en literair gebied waar het om Fryslân, en zeker om Leeuwarden gaat.

In zijn tijd is het HCL als instituut steeds meer naar buiten getreden, de publieksfunctie werd steeds belangrijker. Zeker met de toevoeging van hét symbool van Leeuwarden, de Oldehove, (in 2010) en het Pier Pander Museum transformeerde het voormalige gemeentearchief tot een instelling voor een breed publiek. In de voorbereiding naar en tijdens het jubeljaar 2018 heeft De Vries een belangrijke rol gespeeld.

Geart gaat nog niet met pensioen. Tot 15 maart is hij waarnemend directeur van het HCL. Daarna blijft hij nog anderhalf jaar verbonden aan de gemeente. Zijn belangrijkste taak wordt het interviewen van bij LF2018 betrokkenen.

Meer over (vrijwillige) activiteiten van Geart de Vries:

Bestuurslid en medeoprichter Stichting Literaire Activiteiten Leeuwarden: In de jaren van bestaan van de SLAL werden nagenoeg alle belangrijke Nederlandse en Friese dichters in Leeuwarden ontvangen. Daarnaast was de stichting annex met tal van culturele evenementen.

Bestuurslid en medeoprichter stichting Poëzietableaus Leeuwarden. Inmiddels liggen er meer dan 50 poëzietableaus in de binnenstad van Leeuwarden en wordt hierover een boekje met de route bijgehouden.

Bestuurslid van het Koninklijk Fries Genootschap. Het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur, opgericht in 1827, spant zich in om het onderzoek naar en de belangstelling voor de Friese geschiedenis en cultuur te bevorderen.

Medeoprichter en bestuurslid van de stichting Theun De Vries Genootschap.

Medeoprichter Fries Biografisch Instituut, in 2019. Het doel van dit initiatief is om Friese organisaties, onder auspiciën van het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, tot een samenwerkingsverband te smeden dat moet leiden tot een eigenstandig Fries Biografie Instituut. Daarnaast fungeerde De Vries regelmatig met veel plezier en vol overgave als redacteur, gespreksleider en interviewer en schreef hij verschillende eigen publicaties, als biografieën van Tiny Mulder en Douwe Tamminga, Multatuli en zijn Friese volgelingen, Eigen Brood Bovenal en Poetry route Leeuwarden.

Meer tijdens het afscheid van Geart de Vries:

De laatste formele handeling van Geart de Vries op 4 maart was het in werking stellen van de vernieuwde website van het HCL.

Bert Looper, directeur van Tresoar en als zodanig buurman van het HCL, presenteerde tijdens het afscheid het eerste exemplaar van Sporen van Pieter Jelles Troelstra in en rond Leeuwarden (1860-1930). Deze gezamenlijke uitgave van Tresoar en HCL is het laatste product waar Geart aan heeft meegewerkt.

Bevriende historici en andere relaties uit Leeuwarden en elders boden Geart de Vries een dummy aan van het omslag van een bundel met een twintigtal wetenschappelijke artikelen. Dit aan Geart opgedragen boek verschijnt in oktober. De publicatie wordt dan tijdens een symposium in het HCL gepresenteerd.

Aan het eind van de middag werd voor het HCL een poëziesteen onthuld met het gedicht De Butterhoek van Pier Boorsma. De stichting Poëzietableaus Leeuwarden droeg deze steen op aan Geart.