Meer meldingen van geweld op online chat

LEEUWARDEN - We zitten al een jaar met z’n allen thuis door corona. Sommigen zijn hun baan kwijt en anderen zijn genoodzaakt hun werk of school vanuit huis te doen. De meeste gezinnen zitten hierdoor meer dan ooit op elkaars lip. Dat kan thuis zorgen voor spanningen en zelfs geweld, zoals kindermishandeling, partnergeweld of seksueel misbruik.

Bij Fier – een opvang- en behandelcentrum dat zicht bezighoudt met deze vormen van geweld – zien ze het aantal meldingen op hun online chat toenemen en dat is zorgelijk. - Het verhaal in dit artikel is vanwege veiligheid en privacy geanonimiseerd. -

Fier onderzocht na de eerste lockdown of de coronamaatregelen effect hebben op het geweld in de samenleving. Daaruit blijkt dat er sinds corona meer meldingen van geweld voorbijkwamen op chatmetfier.nl. Vooral jongeren durven voor het eerst hun verhaal te vertellen. Johannes Dijkstra (teamleider ChatmetFier.nl) vult aan: ,,De coronacrisis heeft meerdere effecten gehad op de samenleving. Ook op het gebied van geweld. Dat was bij Fier heel duidelijk terug te zien bij de chat. Het aantal bezoekers op de chat nam met bijna 40 procent toe." Van de 2494 bezoekers in maart en april was 85% 25 jaar of jonger.

Niet alleen
De organisatie maakt zich niet alleen zorgen om het aantal meldingen, maar ook het soort verhalen dat ze horen op de chat. Duizenden jongeren leven op dit moment in grote angst en eenzaamheid. Zij moeten omgaan met een ernstig trauma of zitten opgesloten met een volwassene door wie ze worden mishandeld of misbruikt. Zij kunnen nu nergens naartoe en moeten hun belangrijke uitlaatklep, die het leven nog een beetje dragelijk maakt, missen. Fier-bestuurder Linda Terpstra drukte in haar column iedereen daarom op het hart: ,,Laten we ze horen, naar ze luisteren. Zodat ze weten: ik ben niet alleen. Helpen kan al met een hele simpele vraag: gaat het goed met je?"

Luisterend oor
Door schaamte, schuldgevoelens en angst hebben slachtoffers – soms jarenlang – hun mond gehouden. Ze hebben nu meer tijd om na te denken over nare ervaringen. En hulp zoeken wordt door corona alleen nog maar moeilijker, omdat alles op afstand plaatsvindt of de dader op je lip zit. Een online platform waar je anoniem je verhaal kunt delen met een hulpverlener – zoals chatmetfier.nl – is daarom hard nodig. Ook Jorien kwam hier chatten: ,,Als kind ben ik door mijn ouders mishandeld. Ik werd soms dagenlang opgesloten in mijn kamer. Door corona en de lockdown komen al deze herinneringen weer terug. Ik voel me opnieuw opgesloten en kan er met niemand over praten." Heb jij ook iets naars meegemaakt of maak je je zorgen om iemand uit je omgeving? Praat er dan anoniem over op Chat met Fier. Iedereen kan hier terecht voor hulp en advies. Dat kan gaan over bijvoorbeeld seksueel misbruik, huiselijk geweld, online misbruik, bedreigingen, discriminatie of relatiegeweld.

Practische informatie
Op maandag tot en met vrijdag kan er worden gechat tussen 16.00 en 6.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen kan dit van 20.00 tot 6.00 uur. Kijk voor de chatfunctie en meer infomatie op de website: www.Chatmetfier.nl.