Burgemeesters steken Friese ondernemers hart onder de riem met gezamenlijke brief: 'Met het doorzettingsvermogen dat Friezen kenmerkt komen we hier samen doorheen'

REGIO - De burgemeesters van alle Friese gemeenten hebben een gezamenlijke brief opgesteld om ondernemers in Friesland een hart onder de riem te steken in deze tijd. Hieronder hun brief, die ook is ondertekend door dijkgraaf Luzette Kroon van het Wetterskip Fryslân.


De Friezen hebben zich het afgelopen jaar op een bewonderenswaardige manier door de coronacrisis geworsteld. 
In het begin was het vooral de ziekte zelf die slachtoffers maakte. Maar meer en meer lijden mensen ook onder de gevolgen van de maatregelen: jongeren die niet naar school kunnen, ouderen die hun kinderen niet kunnen zien en ondernemers die het water steeds meer aan de lippen komt te staan.

En zo zitten we nu in een fase die misschien wel de meest ingewikkelde van de hele coronacrisis is. Vanuit gezondheidsperspectief is er weinig ruimte voor versoepeling, maar vanuit sociaalmaatschappelijk en economisch oogpunt is daar juist heel veel behoefte aan.

We willen weer naar het werk of naar school, naar het theater, lekker een terrasje kunnen pakken of winkelen op zaterdag. Ondernemers willen hun deuren weer kunnen openen. We willen het leven weer oppakken. En ondertussen gaat het versoepelen van de maatregelen met kleine behoedzame stapjes. We horen van u als ondernemers: het is te weinig, te laat, te onduidelijk.

Wat is nog het perspectief, waar blijft de stip aan de horizon? En wij begrijpen uw zorgen en teleurstelling. Ogenschijnlijk lijkt het misschien goed te gaan; toch schuilt er onder de oppervlakte veel onuitgesproken leed. Sommige bedrijven zijn al sinds maart vorig jaar zonder onderbreking gesloten.

Bij velen is het spaargeld op

Bij velen van u is het spaargeld op, hebt u uw pensioengeld aangesproken en sommigen van u grijpen naar laatste reddingsboeien, zoals uw eigen huis verkopen, de zaak verpanden of het bedrijf beëindigen.

Friese ondernemers zijn trotse, hardwerkende mannen en vrouwen. Om dan te moeten erkennen dat je het niet meer redt, daar loop je niet snel mee te koop. Tegelijkertijd zien we ook de onweerlegbare feiten van de weer toenemende besmettingscijfers. We hebben in het najaar gezien hoe snel het kan gaan. Dan lopen de IC’s vol en kunnen ook mensen met andere ernstige aandoeningen niet meer worden geholpen. 

We mogen het elkaar niet aandoen dat we daar weer in terecht komen. En met de besmettelijke Britse variant om ons heen, is dat geen ondenkbaar scenario. Terwijl we met het ene been langzaam maar zeker uit het coronamoeras stappen, staan we er met het andere nog midden in. 
Daarom is het nog te vroeg om alles weer mogelijk te maken. Dat betekent echter niet dat wij, als Friese bestuurders, nu stil zitten. Samen met bestuurders van andere provincies vragen we nadrukkelijk aandacht voor u, de ondernemers. 

‘Onmisbaar voor vitale mienskip’

U bent onmisbaar voor een vitale mienskip, aantrekkelijke binnensteden en dorpen en een rijk verenigingsleven. Als gemeenten doen we alles om u tegemoet te komen en een vliegende start mogelijk te maken voor als er straks weer meer kan en mag. 

En met de Friese brancheorganisaties kijken we wat wél mogelijk is en zoeken we naar creatieve oplossingen. Zodra de besmettingscijfers afnemen en de regels dat toestaan willen we er meteen voor gaan. We roepen alle Friezen op om u te steunen door lokaal te kopen. 

We gaan een aantal spannende weken tegemoet. Het wordt ongetwijfeld nog een hobbelige weg naar de zomer. Maar met het doorzettingsvermogen dat Friezen kenmerkt komen we hier samen met u doorheen en laten we de crisis achter ons. Daar geloven we in! 

Sybrand Buma, burgemeester Leeuwarden en voorzitter Veiligheidsregio Fryslân 
Tjeerd van der Zwan, burgemeester Heerenveen 
Fred Veenstra, burgemeester De Fryske Marren
Jan Rijpstra, burgemeester Smallingerland 
Klaas Agricola, burgemeester Dantumadiel 
Oebele Brouwer, burgemeester Achtkarspelen 
Jannewietske de Vries, burgemeester Súdwest Fryslân 
Jeroen Gebben, burgemeester Tytsjerksteradiel 
Johannes Kramer, burgemeester Noardeast-Fryslân 
Harry Oosterman, burgemeester Ooststellingwerf 
Tineke Schokker, burgemeester Vlieland 
Roel Sluiter, burgemeester Harlingen 
Leo Pieter Stoel, burgemeester Ameland 
André van de Nadort, burgemeester Weststellingwerf 
Caroline van de Pol, burgemeester Terschelling 
Ineke van Gent, burgemeester Schiermonnikoog 
Ellen van Selm, burgemeester Opsterland 
Marga Waanders, burgemeester Waadhoeke
Luzette Kroon, dijkgraaf Wetterskip Fryslân